Toch bedrijven op het Arrisveld. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Toch bedrijven op het Arrisveld. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Toch bedrijven op het terrein voormalige zuivelfabriek

Eerste contracten zijn al getekend

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Er zal toch een bedrijventerrein worden ontwikkeld in het deel van Arrisveld, dat tegenover het Streekziekenhuis Beatrix (SKB) ligt. Omdat er vele jaren lang geen belangstelling was van bedrijven voor het gebied, waar ooit de grootste kaasfabriek van Europa stond, werden de plannen veranderd. Er zou een gezondheidspark komen bestemd voor zorg- en gezondheidsvoorzieningen. Dat plan bleek te ambitieus. Het park Achterhoek, zoals het intussen is genoemd, wordt verkleind tot twee hectare. Op de vier hectare tussen de drie jaar geleden aangelegde weg en de esgronden van het Arrisveld kunnen zich nu toch bedrijven vestigen. De eerste koopcontracten zijn al getekend. Namen van de gegadigden worden op dinsdag 11 juni bekend gemaakt.

"Ontwikkeling niet zien aankomen"
Bas Hommelink, directeur van aannemersbedrijf WAM & Van Duren, heeft deze ontwikkeling niet zien aankomen. Het bedrijf dat een van de deelnemers is in de Arrisveld b.v., die eigenaar is van de gronden waarop het Park Achterhoek ontwikkeld zou worden, ging in december 2018 nog helemaal uit van het park met zorg- en gezondheidsvoorzieningen. Zelfs acht weken geleden had hij nog geen rekening gehouden dat een deel van het terrein opnieuw bedrijventerrein zou kunnen worden. "Ik had nog echt het Park Achterhoek in mijn hoofd, maar er kwam een nieuw college met een nieuwe sfeer en nieuw elan." Intussen was al wel duidelijk geworden dat er 17 hectare nodig is voor de uitbreiding van locale bedrijvigheid en dat daarvoor op korte termijn ruimte nodig is, zodat een bedrijf kan doorschuiven. Daardoor kan ruimte vrijkomen op de bestaande bedrijventerreinen voor de uitbreiding van bedrijven die daar blijven en willen uitbreiden.

Belangstellenden wilde niet de eerste zijn
De uitbreidingsbehoefte van de Winterswijkse bedrijven werd bevestigd in het Regionaal Programma Werklandschappen. Dat er meer vraag was heeft volgens wethouder Elvira Schepers zeker meegespeeld bij de koerswijziging. "We willen voorkomen dat bedrijven weggaan en ruimte voor ze creëren. Dat is hier goed mogelijk. Eén en één is hier drie. We willen werkgelegenheid faciliteren en dat kan met bedrijven en het Park Achterhoek." De hoofdreden was echter dat er nog steeds niets gerealiseerd was. Over het zorgpark en het Park Achterhoek wordt al vele jaren gesproken, maar er waren nog steeds geen bedrijven of organisaties, die daadwerkelijk iets in het gebied bij het SKB wilden ontwikkelen. "Er was wel interesse van partijen", zegt Hommelink, "maar die wilden niet de eerste zijn." Hij noemt huisartsen, leden van de maatschap in het SKB en zorginstellingen. Daarbij werd aan revalidatie en mogelijkheden voor een kort verblijf gedacht. Schepers heeft nadat zij wethouder werd kritisch naar het dosssier Park Achterhoek gekeken. "We wilden er met een realistische blik naar kijken." Dat leidde tot gesprekken met Hommelink en de verandering van de aanpak.

Leegstaande panden Beatrixpark betrekken
"Met de oorspronkelijke visie was niets mis", zegt de wethouder. "We gaan nog steeds honderd procent voor de combinatie van het SKB met zorg." Maar het is wel realistisch om de grootte terug te brengen naar twee en halve hectare. Bij de kleinschaligere ontwikkeling van het Park Achterhoek wordt ook gekeken naar (deels) leegstaande panden op het aangrenzende Beatrixpark, waarin zorginstellingen goed passen. "De stadstuinbouw blijft ook", zegt de wethouder. Hiervoor is een halve hectare gereserveerd rond de boerderij, die in het plangebied ligt. Hier kan gezond voedsel verbouwd worden voor de voorzieningen in het Park Achterhoek en voor het streekziekenhuis. Daarbij zullen mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt ingeschakeld worden.

Geen productiebedrijven
Het ontwerp bestemmingsplan Park Achterhoek heeft al ter inzage gelegen. Dat heeft geleid tot een aantal zienswijzen. Een oordeel is daar nog niet over gegeven. Het plan zal nu aangepast moeten worden en daarna opnieuw ter inzage worden gelegd. Hoe het bedrijventerrein er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Het wordt wel een terrein dat aansluit bij de gedachte achter het Park Achterhoek. Dat betekent dat er ruimte voor groen zal zijn. "Het wordt geen bedrijvenlandgoed, zoals bij de Boven-Slinge", zegt Hommelink, "maar iets tussen het bedrijvenlandgoed en een traditioneel bedrijventerrein in." De bestemmingsplan categorie is al wel bekend: 3.1 en 3.2. Soorten bedrijven die er onder vallen zijn drukkerijen en grafische bedrijven, hout- en metaalproductiebedrijven, opslag- en transportbedrijven en auto- en motorreparatiebedrijven. Volgens Hommelink komen er echter geen productiebedrijven.

Gemengde gevoelens
Aan duurzaamheid wordt eveneens aandacht besteed. De daken van de nieuwe bedrijven kunnen gebruikt worden voor de opwekking van zonne-energie. Daarover is nog geen contact geweest met de ontwikkelaar van het zonnepark in het aangrenzende deel van het Arrisveld, maar een combinatie is denkbaar. De voorbereidingen voor het Park Achterhoek hebben de gemeente tot nu toe zo'n 130.000 euro gekost. Hommelink wil niet zeggen hoeveel de Arrisveld b.v. al heeft geïnvesteerd. "Dat is een aanzienlijk bedrag." Daarom zijn er gemengde gevoelens. "We balen ervan dat het Park Achterhoek in afgeslankte vorm verder moet, maar we zijn blij met de andere invulling."

Meer berichten