Ruim honderd betrokkenen dachten mee over wat er nodig is. Foto: PR
Ruim honderd betrokkenen dachten mee over wat er nodig is. Foto: PR

Aftrap van project Kansrijke Start in Oost-Achterhoek

OOST-ACHTERHOEK - Het Preventie Platform Jeugd hield onlangs een bijeenkomst in het kader van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Hiermee zetten Rijk, gemeenten, belangenorganisaties, professionals, zorgverzekeraars en kennisinstituten in op de gezondheid van een kind zowel voor als tijdens en na de geboorte. Dit is van cruciaal belang voor een gezonde en veilige kansrijke ontwikkeling van een kind.

Er is een meerjarige, landelijke campagne die vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt uitgezet. Deze campagne helpt mensen de weg te vinden naar hulp of zorg. Het Preventie Platform Jeugd richt zich op de lokale professionals en wil zich samen met deze professionals richten op een kansrijke start voor kinderen.
Tijdens de bijeenkomst waren ruim honderd professionals aanwezig die een rol spelen in de eerste 1000 dagen van een kind. Zij richten zich onder andere op de thema's hechting & ouderschap en/of weerbaarheid. Hiermee is een eerste stap gezet om lokale samenwerkingsgroepen te vormen die gezamenlijke afspraken kunnen maken die ten goede komen voor een kansrijke ontwikkeling van kinderen. Gastsprekers Mark Weghorst (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg) en Jan Derksen (klinisch psycholoog psychodiagnostiek) wisten het aanwezige publiek te inspireren met hun betoog over het belang van hechting, ouderschap en weerbaarheid in de eerste 1000 dagen van kinderen.
De deelnemers aan de bijeenkomst hebben zich gebogen over de volgende vragen: Hoe kan hechting tussen ouder en kind, maar ook ouderschap in de eerste 1000 dagen worden versterkt? En hoe kan weerbaarheid (in die eerste 1000 dagen, maar ook daarna) worden versterkt. Aan de hand van een tijdlijn werd inzichtelijk gemaakt wat er al is, wat gemist wordt en waar kansen liggen volgens de aanwezigen.
Al met al een inspirerende bijeenkomst waarin de basis is gelegd voor een gezonde en veilige kansrijke ontwikkeling voor kinderen.
Het Preventie Platform Jeugd (afgekort tot PPJ) is een samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en verschillende (zorg)organisaties. Zij zetten zich in voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Het Platform organiseert allerlei bijeenkomsten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek.
Meer informatie is te vinden op de website of via Esther Teunissen, projectleider Preventie Platform Jeugd via esther@preventieplatformjeugd.nl.


www.preventieplatformjeugd.nl

Meer berichten