Gemeenten reageren verbaasd op brief voorzitter Boogie Woogie

Willem Verwey voor Boogie Woogie. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Willem Verwey voor Boogie Woogie. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Belang goed muziekonderwijs staat voorop

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Op dinsdag 14 mei maakte Willem Verwey, die zeven jaar voorzitter is geweest van Boogie Woogie, het instituut voor kunst en cultuur dat muzieklessen verzorgt in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk, zijn aftreden bekend. In een brief aan de drie gemeenten geeft hij aan, dat hij de indruk heeft dat er onvoldoende vertrouwen is in het bestuur van Boogie Woogie om de financiële problemen, die in de afgelopen jaren zijn ontstaan, op te lossen. In een eerste reactie op woensdag 15 mei gaven de drie gemeenten aan dat het belang van goed muziekonderwijs voorop staat. Er is respect en waardering voor de partners met wie de situatie rondom de muziekschool wordt besproken. De drie gemeenten zeggen gezamenlijk constructief te willen blijven werken aan een oplossing.

Structurele verhoging subsidie nodig
Toch is er ook verbazing bij de gemeenten over de brief van Verwey. Zowel wethouder Wim Aalderink van Winterswijk als wethouder Joop Wikkerink van Aalten zeggen de voorzitter niet te kennen. Bij de gesprekken die Boogie Woogie heeft gevoerd met de gemeenten zijn altijd andere bestuursleden aanwezig geweest. De gesprekken gingen over het businessplan dat de muziekschool vorig jaar aan de gemeenten heeft voorgelegd. Aanleiding waren de tekorten, die in de loop der jaren zijn ontstaan, omdat Boogie Woogie niet meer kon rondkomen met de subsidies van de drie gemeenten. De drie gemeentes hebben vorig jaar extra geld ter beschikking gesteld om te voorkomen dat Boogie Woogie failliet zou gaan. De gemeente Winterswijk had in 2017 ook al extra bijgedragen om de continuïteit van het muziekonderwijs te waarborgen. Het businessplan moet aangeven hoe de muziekschool weer financieel gezond kan worden en blijven. Het bestuur van Boogie Woogie heeft al eerder gezegd dat dit alleen kan met een structurele verhoging van de subsidie.

Onderling kibbelende gemeenten
Willem Verwey hoopt met zijn aftreden een signaal af te geven. Al in september is het businessplan ingediend, pas in mei zijn er afzonderlijke reacties van de gemeenten gekomen. "Voor het eerst is er één reactie", zegt de afgetreden voorzitter over het persbericht van woensdagmiddag. Hij heeft tot nu toe de ervaring dat de drie gemeentes vooral onderling kibbelen. Verwey vindt wel dat sinds het aantreden van wethouder Aalderink, vorig jaar juni, Winterswijk positiever is geworden. Hij is vooral boos op de gemeente Aalten. De druppel die zijn emmer deed overlopen was de opmerking van de gemeente Aalten, dat een ander bestuur met een zakelijkere inslag beter zou zijn voor Boogie Woogie. Volgens Verwey zegt de gemeente daarmee dat het huidig bestuur niet capabel is. "Als er geen vertrouwen is, trek ik mij dat aan. Dan is het beter een nieuwe voorzitter te zoeken." De overige bestuursleden en directie van Boogie Woogie betreuren het aftreden. Ze geven aan dat "het gebrek aan voortgang in het proces van afstemming, met en tussen de drie gemeenten na oplevering van het businessplan, en de oneigenlijke kritiek die richting het bestuur is geuit" er toe heeft geleid dat Verwey heeft besloten per direct af te treden.

Kader duidelijk aangegeven
"Als er geen geld is, zeg dat dan in plaats van de schuld bij Boogie Woogie te leggen", schrijft Verwey in zijn brief. Wethouder Joop Wikkerink reageert dat de gemeente Aalten daar altijd duidelijk over is geweest. "Wij hebben het financiële kader vorig jaar aangegeven. Boogie Woogie moet het doen met de 80.000 euro, die nu in onze begroting staat." Dit bedrag is in 2014 afgesproken en toen heeft de muziekschool aangegeven, dat met dit bedrag alle activiteiten uitgevoerd kunnen worden. In de jaren daarna bleek dat echter een verkeerde inschatting te zijn geweest. Gedacht was bijvoorbeeld dat er minder leerlingen gebruik zouden maken van muziekonderwijs. Dat zijn er echter meer geworden, waardoor tekorten zijn ontstaan. De gemeente Aalten redeneert dat er dan ook extra inkomsten moeten zijn, waarmee dat had kunnen worden opgevangen. "Wij hebben Boogie Woogie verschillende handreikingen gedaan hoe zij het anders zouden kunnen aanpakken", zegt Wikkerink, "maar daar is niets mee gedaan." Ook is gevraagd om aan te geven wat dan wel voor de 80.000 euro gedaan kan worden ten behoeve van het muziekonderwijs in Aalten. Daar is geen antwoord op gekomen. De gemeente Aalten onderzoekt intussen nog steeds of de plaatselijke muziekverenigingen het muziekonderwijs kunnen gaan verzorgen. Het voorbeeld is Dinxperlo, waar voor dit onderwijs een stichting is opgericht en waar vanuit muziekvereniging Psalm 150 de lessen worden verzorgd.

In juni gezamenlijke reactie op businessplan
Wethouder Wim Aalderink zegt dat er in juni een voorstel over Boogie Woogie in de gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk behandeld zal worden. Hij wil niet in gaan op de kritiek van Verwey en vindt dat die voor zijn beurt heeft gesproken. "We hebben afgesproken dat er in juni een gezamenlijke reactie naar de gemeenteraden gaat." Het zal Aalderink niet verbazen als er voor de komende tijd geld bij moet. De wethouder noemt de gesprekken van de drie gemeenten met Boogie Woogie constructief. Hij constateert dat de samenwerking tussen de drie gemeenten betreffende Boogie Woogie goed is, maar niet altijd van een leien dakje gaat. "Over de inhoud waren we het snel eens, maar ten aanzien van de portemonnees zijn er verschillende keuzes." Als een van de andere gemeenten niet meer mee wil betalen aan de muziekschool, hoeft dat geen probleem op te leveren. "Dan zijn er minder leerlingen en kosten." Aalten en Oost Gelre betalen volgens de wethouder niet mee aan de huisvesting, zodat het voor de huisvestingskosten geen gevolg heeft. De brief van Verwey is voor het CDA Winterswijk reden geweest om schriftelijke vragen te stellen. De partij wil weten wanneer de gemeenteraad eindelijk het businessplan te zien krijgt en of burgemeester en wethouders kunnen aangeven hoe de buurgemeenten er over denken. Het CDA wil ook weten of de standpunten van Aalten en Oost Gelre gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van Boogie Woogie.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden