Pleun Kruidenier met Nicole Rouwmaat met foto van zijn overleden vrouw. Foto: Clemens Bielen
Pleun Kruidenier met Nicole Rouwmaat met foto van zijn overleden vrouw. Foto: Clemens Bielen (Foto: )

Avond-4-daagse viert 70-jarig bestaan met 'Kruideniersroute'

Speciale korte route voor ouderen en minder mobielen

WINTERSWIJK- In het kader van het 70-jarig bestaan heeft het team van de avond-4-daagse een korte route van 2,5 km uitgestippeld, speciaal bedoeld voor ouderen en minder validen. De route wordt onderweg opgesierd door oude foto's en wetenswaardigheden uit de lange geschiedenis van de avond-4-daagse en kan met of zonder begeleiding worden gelopen. Een bijzondere geschiedenis gaat aan de nieuwe route vooraf.

Door onze verslaggever

Toen het plan van een route voor ouderen was ontstaan, nam Simone Thien namens de organisatie van de avond-4-daagse contact op met het sociaal team 'De Post'. Nicole Rouwmaat pakte het meteen enthousiast op. Tevens werd er via de sociale media en de krant een oproep gedaan om fotomateriaal of wetenswaardigheden ter beschikking te stellen, want – zo meende de organisatie – er was helemaal geen materiaal uit de oude doos.

Gelukstreffer
Men keek aan de balie van 'De Post' dan ook vreemd op, toen de 97-jarige Pleun Kruidenier kwiek kwam binnenwandelen met een plastic tas vol foto's en archiefmateriaal van vroege jaargangen van de avond-4-daagse. Hij bleek ook nog eens de man te zijn, die de avondlijke voettocht als eerste had georganiseerd en met wie het allemaal begonnen is. Vijfenveertig jaar lang was Kruidenier de drijvende kracht achter het wandelevenement; uiteindelijk kon hij het 'wandelstokje' overgeven aan het toenmalige WVC.

Op bezoek
Als je bij Pleun Kruidenier aanbelt, hoef je niet lang te wachten. Toen hij opendeed keek ik onwillekeurig nog even naar de plek aan het raam, waar hij luttele seconden eerder nog de krant zat te lezen.
De tafel ligt al snel bezaaid met beeldmateriaal uit vroeger tijden. Kruidenier vist alle details daarbij nog moeiteloos uit zijn geheugen. Vooruitlopend op zijn huidige leeftijd (97), praat hij nu al honderduit over de gang van zaken uit zijn tijd. Als hij op de praatstoel zit, volgt de ene anekdote na de andere. De tocht werd toen vooral door volwassenen gelopen, meer geordend en in tenue van bedrijf of vereniging, militairen liepen nog mee. De foto's illustreren dat.
Er deden wel enkele scholen mee, maar daarvoor moest hij er wel met de fiets naartoe om het zover te krijgen. De eerste scholen, die meededen waren school C en school Corle. Hij laat nog deelnemerslijsten zien, keurig met de hand geschreven. Een jaarverslag en krantenknipsels uit de Nieuwe Winterswijkse Courant. Kruidenier: "Maar ik heb het niet alleen gedaan, ik had een mooi bestuur."
Als Nicole Rouwmaat hem meedeelt, dat de speciale route voor ouderen en minder mobielen naar hem genoemd zal worden, is hij vereerd en het eerste wat hij zegt: "Maar ik loop mee!". Er is geen twijfel aan, dat hij de tocht zonder enige moeite zal afleggen. Dit jaar kon hij niet trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse wegens een hielspoor, maar volgend jaar is hij weer van de partij. Voor de negentiende maal! Hij 'verontschuldigt' zich voor dit aantal: "Ik had door de organisatie van de avond-4-daagse geen tijd om in Nijmegen te lopen."

De 'Kruideniersroute'
De wandelaar van de speciale route - met of zonder begeleider - heeft onderweg alle gelegenheid de uitvergrote foto's en wetenswaardigheden te bekijken en er met andere wandelaars over te praten. De route wordt gelopen op donderdag 6 juni. Starttijd om 18.30 u uiterlijk 19.00 u. Eindtijd 21.30 u
Na afloop koffie en thee. Kosten 3,50 euro. Aanmelding om 18.00 of liever vooraf telefonisch of per e-mail bij Nicole Rouwmaat. Tel. 06-23792574 en nrouwmaat@winterswijk.nl.

Meer berichten