Excursie naar Zutphen

WINTERSWIJK - Vereniging Het Museum verzorgt op zaterdag 25 mei een excursie naar Zutphen. In deze oude stad is uit de tijd van Karel van Gelre, rond 1500, nog heel veel te zien: Kerken, torens, stadsmuren met torens, poorten, huizen en een stratenpatroon waaraan de geschiedenis vanaf het ontstaan van Zutphen nog af te lezen is. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:

9.00 uur: Vertrek vanaf de Parkeerplaats bij De Storm in Winterswijk. 10.00 uur: Aankomst Zutphen. Naar het IJsselpaviljoen voor koffie/thee + gebak. 11.00 uur: Begin rondwandeling Zutphen o.a. naar de Nieuwstad met bezoek aan de Nieuwstadkerk met rondleiding. 12.30 uur: Middagpauze tot 13.30 uur.13.30 uur: Vervolg rondleiding met speciale aandacht voor de vestingwerken, de hofjes en de woonhuizen. 14.45 uur: Einde rondleiding. 15.00 uur: Tocht met fluisterboot door de grachten van Zutphen. 16.15 uur: consumptie in het IJsselpaviljoen. 17.00 uur: Vertrek naar Winterswijk. 18.00 uur: terug in Winterswijk.

De kosten voor de busexcursie zijn 40 euro Dit is inclusief alle entree op de locaties, koffie met gebak en consumptie. Betalen in de bus.
Voor de lunch in de middagpauze moeten de deelnemers zelf zorgen. Opgeven vóór 18 mei bij: Ed Grotenhuis (excursieleider): Mail naar: edgrotenhuis@planet.nl of bel 0543-520714, of Jos Pierik: jos.pierik@icloud.com of 06-2076-4399.

Meer berichten