Wisselingen in dagelijks bestuur Vereeniging Volksfeest

WINTERSWIJK - Voor het eerst in de geschiedenis zal volgend jaar een vrouw plaatsnemen in de koets tijdens de viering van het Volksfeest in Winterswijk. Eg Waaijman stopt als secretaris en wordt opgevolgd door Jaqueline Wiechers. "De mededeling dat er een vrouw in de koets mag plaatsnemen werd met luid applaus ontvangen in de vergadering afgelopen november", laat Fred Koskamp van de PR Commissie weten.

Jaqueline Wiechers was voorzitter van de 'Paardencommissie', onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de paardenmarkt, het vogelschieten en het frühschoppen. Jeroen Brittijn neemt deze functie over. Brittijn was voorzitter van de Muziekcommissie. "Voor deze functie staat nog een vacature open", aldus Koskamp.

Martijn Gussinklo had al eerder aangegeven zijn functie als voorzitter Optochtcommissie over te willen dragen. Joost Duvigneau neemt het fluitje van hem over.

Ook Fred Koskamp draagt het voorzitterschap van de PR Commissie over aan Marc Willemsen.

"Er gaat een frisse wind door het bestuur heen", aldus Koskamp. "Sommige bestuursleden zitten al zo lang op hun plek dat het een beetje routine wordt. Het is tijd voor verjonging. "

Meer berichten