Eerste verkeersonderzoek met drone in Gelderland

WINTERSWIJK - Wie op 19 maart op de rotonde N318 Misterweg in Winterswijk reed en omhoog keek kon misschien de drone waarnemen. De drone vloog daar in opdracht van provincie Gelderland. Vanuit de lucht werden gegevens verzameld over het verkeer als onderdeel van de trajectverkenning voor deze weg ter voorbereiding van het groot onderhoud in 2021.

Drone vervangt de waarnemers
Iedere negen jaar is een weg of een deel van een weg aan de beurt voor groot onderhoud. Het asfalt wordt dan vervangen. De werkzaamheden worden gecombineerd met het verbeteren van de verkeersveiligheid als dat nodig is of andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden door andere overheden zoals het Waterschap. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt een trajectverkenning gedaan. Onderdeel van de trajectverkenning is verkeersonderzoek. Dit wordt meestal gedaan met mensen die langs de weg staan en handmatig allerlei zaken opschreven en telden. De gegevens worden handmatig verzameld en daarna geanalyseerd. De drone verzamelt deze gegevens en via speciale software wordt dit geanalyseerd. Zo wordt goed in beeld gebracht wat de daadwerkelijke situatie is.

Ieder moment
Toekomstmuziek, maar niet ondenkbaar is dat provincie Gelderland met drones de verkeerssituatie ieder moment (realtime) kan monitoren op deze manier. Dit zou goed helpen bij bijvoorbeeld evenementen waar grote verkeersstromen ineens ontstaan of bij calamiteiten.

Privacy
De gegevens die de drone verzamelt worden veilig opgeslagen, geanonimiseerd en alleen gebruikt voor verkeerskundige doeleinden en niet ter beschikking gesteld aan derden. De privacy is goed gewaarborgd en het bedrijf dat de dronevlucht uitvoert voldoet aan alle wettelijke eisen.

Opbrengst Winterswijk
De resultaten van de dronevlucht in Winterswijk zijn nog niet bekend. Die worden onderdeel van de trajectverkenning N318 traject 137 Varsseveld (N18) - Winterswijk (N319) De werkzaamheden staan gepland in 2021.

Meer berichten