Interactief toneel over dementie. Foto:PR
Interactief toneel over dementie. Foto:PR (Foto: )

Interactief toneel over dementie

WINTERSWIJK – Dementie is een hersenziekte die sterk toeneemt in Nederland. Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met mensen in onze omgeving met dementie. Voor de theatermakers van Ervarea uit Amersfoort reden genoeg om een interactieve voorstelling over dit onderwerp te maken. Op 2 april doen zij Winterswijk aan voor een gratis toegankelijke voorstelling, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Winterswijk.

De kerk heeft van oorsprong een grote maatschappelijke functie op het gebied van zorg en welzijn. Zij komt bij de mensen thuis en maakt contact. In dat contact wordt meer gesignaleerd dan geestelijke nood of een christelijke vraag beantwoord.
"Dementie is in pastorale gesprekken ook onderwerp van gesprek. Het kan je dagelijks leven verlammen." Berdie Marsman is predikant van de Winterswijkse Protestantse Gemeente. Zij is mede-organisator van de aanstaande voorstelling, samen met ouderenpastor Petra Veerbeek: "Ik heb de voorstelling van Ervarea al eens gezien en ben er zeer enthousiast over."

Jet en Harrie
De voorstellingen van Ervarea combineert trainings- en theatervaardigheden op het toneel waarbij zij maatschappelijke thema's behandelen zoals ouderenmishandeling, omgaan met moeilijk gedrag en dus ook dementie.
Op 2 april gaat het over Jet en Harrie. Jet begint te dementeren en Harrie merkt daar steeds meer van. Het proces heeft grote impact op hen beiden. Elke voorstelling biedt naast toneel ook interactie met het publiek en er worden praktische tips gegeven aan het publiek. "Soms zijn er eenvoudige aanpassingen die het leven makkelijker maken, deze zijn vervlochten in het toneelspel."

Voor iedereen
Hoewel de Protestantse Kerk deze inhoudelijke theatervorm met vleugjes humor organiseert, is het niet alleen toegankelijk voor leden van de kerk. "Dementie raakt ons allemaal, wij willen niemand de kans ontnemen te kunnen komen," aldus Petra Veerbeek. Om die reden wordt er geen entree geheven. Om de kosten te dekken, wordt er een vrije gift bij de uitgang gevraagd.

Nagesprek
De voorstelling van Ervarea begint op 2 april om 19.00 uur en vindt plaats in de kerkzaal van de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 in Winterswijk. Na het toneelstuk is er gelegenheid voor een nagesprek met de toneelspelers of de aanwezige leden van het pastorale team van de kerk. Ook vooraf kan er informatie worden ingewonnen via Petra Veerbeek, 06-22610957.


www.pgwinterswijk.nl, www.ervarea.nl
                

                

Meer berichten