Foto:

Jan Tiggeloven laat het werk van het Waterschap zien

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op woensdag 20 maart wordt naast de Provinciale Staten ook het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel gekozen. Aan de waterschapsverkiezingen doen vooral politieke partijen mee. Jan Tiggeloven is echter kandidaat voor de Vrienden van de Berkel, die geen politieke kleur heeft. Deze "partij" bestaat uit mensen uit het gebied, die als bewoner en belanghebbende naar het werk van het waterschap kijken en niet vanuit een politieke opvatting. Tiggeloven, die al vier jaar in het bestuur van het Waterschap heeft gezeten, staat als tweede op de lijst van de Vrienden van de Berkel. Daarmee is hij de enige Oost-Achterhoeker die op een verkiesbare plek staat.

Vroeger vooral oog voor landbouwbelang
De boerderij van Jan Tiggeloven ligt niet ver van de Beuzerbeek in Meddo. Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw had hij een melkveebedrijf. Tegenwoordig ligt bij de boerderij een kleine camping, die sinds kort wordt aangeduid als landgoedcamping, want de akkers, weilanden, houtwallen, grote poel en andere landschapselementen vormen een klein landgoed. Jarenlang is hij adviseur geweest op het gebied van plattelandsontwikkeling. In de jaren 90 was hij betrokken bij de vele activiteiten van de stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. Als boer zat hij al in het bestuur van het Waterschap van de Berkel, een van de waterschappen die is opgegaan in het Waterschap Rijn en IJssel. In die tijd had hij en ook het waterschap vooral oog voor het landbouwbelang. Inmiddels kijken Tiggeloven en het waterschap breder.

Ergernis op de grens
Tiggeloven laat op verschillende plekken in het buitengebied van Winterswijk het werk van het waterschap zien en geeft daarbij zijn mening. Begonnen wordt op de plek waar een saaie en rechte Beurzerbeek Nederland vanuit Duitsland binnen stroomt. Bijna alle beken in Winterswijk zijn afkomstig uit het buurland. Tiggeloven ergert zich als hij richting Zwillbroeker Veen fietst om daar naar de flamingo's te kijken bij deze groene grensovergang. Die ligt aan de rand van het industrieterrein van Vreden. De beek ziet er hier onaantrekkelijk uit. Ook heeft hij regelmatig de indruk dat het water hier vervuild is. Er ligt daarom nog een taak voor het waterschap om het waterbeheer van de twee landen beter op elkaar af te stemmen. Het waterschap in Duitsland is toch nog minder op de waterkwaliteit gericht dan in Nederland, denkt Tiggeloven.

Meer ruimte voor de beken
Dat het anders kan langs de Beurzerbeek laat Tiggeloven verderop zien in Huppel. De Beurzerbeek is daar een beek die alle ruimte krijgt om te meanderen, oftewel om zijn eigen bochtige loop te zoeken. Daarbij snijdt de beek ook af en toe een bocht af. Aan de rand van een bos dat in het bezit is van Tiggeloven verwacht hij dat dit ergens in de komende jaren gaat gebeuren. Tiggeloven vindt het goed dat de beken in Winterswijk tegenwoordig de ruimte krijgen. Ook vindt hij het prima dat het waterschap op diverse plekken in Winterswijk bezig is met natuurontwikkeling, zoals langs de Boven-Slinge in de Brinkheurne en Kotten. De beek heeft daar zelfs nieuwe lopen gekregen, die er nooit zijn geweest. Doel is om de afvoer van het water te vertragen en het water langer vast te houden in het gebied. Dat is goed om de verdroging tegen te gaan. "In de jaren zeventig zijn we iets te ver doorgeschoten in het rechttrekken van de beken en het droger maken van de landbouwgronden."

Wateroverlast voorkomen
Voor de Vrienden van de Berkel staat de veiligheid echter voorop. Daarom wordt de waterzuivering in Meddo bezocht. Zo'n twintig jaar geleden fuseerden het zuiveringschap en een aantal waterschappen. Sindsdien is het Waterschap Rijn en IJssel verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. "De helft van het budget is bestemd voor het schoonmaken van het rioolwater", vertelt Tiggeloven. Daarbij wordt geprobeerd om de afvalstromen her te gebruiken. Ook het waterschap wil duurzamer worden. Schoon water vindt Tiggeloven belangrijk. Net zo belangrijk vindt hij dat de inwoners in de Achterhoek geen last hebben en krijgen van wateroverlast. Daarom is er langs de grote rivieren voortdurend aandacht voor de dijken. Maar ook in Oost-Achterhoek kan er na langdurige regenval wateroverlast ontstaan. Lichtenvoorde werd daar een aantal jaren geleden nog door getroffen en dat was aanleiding om de beken en watergangen daar toch iets anders in te richten. Tiggeloven wil zich graag opnieuw vier jaar inzetten in het bestuur van het waterschap. Omdat hij een kandidaat uit de Oost-Achterhoek zelf is die oog heeft voor alle facetten van het werk van het waterschap, hoopt hij dat veel mensen die hechten aan een lokale vertegenwoordiger op hem zullen stemmen.

Meer berichten