Johan ten Dolle werd benoemd tot lid van verdienste. Foto: PR
Johan ten Dolle werd benoemd tot lid van verdienste. Foto: PR (Foto: )

Johan en Ineke lid van verdienste Volksfeestvereniging

HUPPEL/HENXEL - Op woensdagavond 13 februari hield de School- en Volksfeestvereniging Huppel, Henxel en aangrenzend Dorpbuurt haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze werd door haar leden goed bezocht. De voorzitter, Hans Honderslo, verwelkomde alle leden hartelijk. Erelid Johan Verink kon helaas niet van de partij zijn. Tijdens deze ledenvergadering vond er een bijzonder moment plaats. Johan ten Dolle werd benoemd tot lid van verdienste Volksfeestvereniging.

Vorig jaar trad Johan ten Dolle af als voorzitter. Hij gaf het stokje over aan Hans Honderslo. Johan bleef nog een jaar in de commissie met zijn vrouw Gerrie. Beiden hebben tot op de dag van vandaag veel betekent voor het 'Huppels' feest. Gerrie achter de tap en het schoonhouden van de munten. Johan als voorzitter, commissielid en muzikant. Het bestuur heeft lange tijd met elkaar gesproken over een waardig afscheidscadeau. Dit cadeau werd gevonden in het uitspreken van onze waardering voor deze jarenlange inzet in het benoemen van Johan ten Dolle tot lid van verdienste van de vereniging. Johan kreeg daarvoor een oorkonde en Gerrie mocht de bloemen in ontvangst nemen. Johan bedankte daarna zijn vrouw voor alle ruggensteun. Hij sprak zijn vreugde uit over de verjonging van de commissie.
Johan ten Dolle had in 2013 de voorzittershamer overgenomen van Ineke Gebbink. Ineke was voorzitter van 2001 tot 2013. Haar man Domien en zij hebben beiden ook lang in de commissie gezeten. Zij hebben beiden veel betekent voor de vereniging, waarbij Domien altijd de handen uit de mouwen stak en Ineke de scepter over de vereniging zwaaide. Hans Honderslo vroeg hen naar voren en benoemde ook Ineke tot lid van verdienste. Ineke was hierdoor overrompeld, maar ze was het spreken nog niet verleerd. Zij bedankte Domien voor het altijd aanwezig zijn en dat zij altijd op hem kon rekenen. Ineke vond het altijd belangrijk dat je er als voorzitter netjes uit zag: "Je bent ten slotte het visitekaartje van de vereniging." Voor deze gelegenheid had Hans Honderslo zich dan ook in zijn colbert gehesen.

Meer berichten