Foto:

Juf Mirjam streed voor behoud identiteit Peuterhuis

Peuterjuf krijgt tijd voor andere zaken

WINTERSWIJK - Gastlessen verzorgen op scholen, rondleidingen in de synagoge, het archief van de joodse gemeente bijwerken en informatie vergaren voor een project waar ze al langer aan werkt. Mirjam Schwarz krijgt er vanaf maart meer tijd voor. Na 35 jaar peuterjuf te zijn geweest neemt zij op 28 februari afscheid van Het Peuterhuis aan de Rusthuisstraat. Mirjam is een van de grondleggers van het vrijeschoolonderwijs in Winterswijk. Zij heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van de identiteit van Het Peuterhuis, en het uitdragen van de pedagogische visie van het vrijeschoolonderwijs. Nu draagt ze het stokje over. "Misschien moet ik leren om af en toe eens op de bank te gaan zitten niksen", lacht ze. "Maar daar ben ik nou juist helemaal niet goed in.

Na de dagopening, waarbij kabouter Kokadorus een hoofdrol speelt, gaan de peuters een toneelspelletje spelen, waarin onder andere een rol is voor Piep de Muis, Pluimstaart de Eekhoorn, maar ook voor Brom de Beer en de oude man met zijn hond. Juf Mirjam zit op een peuterstoeltje en vertelt het verhaaltje. Ze laat de kinderen een voor een aan het woord. Met kleine gebaartjes brengt ze het verhaal meer tot leven. Daarna is er drinken en helpen de kinderen met brood bakken. Het is een normale ochtend op Het Peuterhuis.
"Natuurlijk ga ik het missen. De verhaaltjes de spelletjes de gezelligheid en vooral de kinderen. Het Peuterhuis is voor mij altijd mijn tweede huis geweest", vertelt Mirjam. Ze is het vertrouwde gezicht dat de kinderen in de ochtend ontvangt."Het mooiste compliment voor mij is altijd de vraag, die door menig kind gesteld is: 'waar slaap jij?'".

Mirjam maakte via vrienden kennis met het vrijeschoolonderwijs. "In 1981 waren de eerste lezingen over de vrijeschool pedagogie in Winterswijk. Dat sprak mij aan. Voor mij viel toen veel op z'n plek. Mijn eigen schoolervaringen waren negatief", legt Mirjam uit. "Er werd alleen gekeken naar wat je niet kon. Daar wordt je als kind onzeker van. Ik ging al jong veel reizen en heb veel van de wereld gezien. Toen ik terug kwam van het reizen kreeg ik kinderen. Voor hen wilde ik een goede schooltijd."

Geschiedenis
Een initiatiefgroep van zes moeders begon een peuter- en kleuterklasje in de huiskamer van Ada Vreeman. Stichting Vrienden van de Vrije School werd in het leven geroepen. "Mijn dochter zat in dat groepje met vijf andere peuters", aldus Mirjam. Het groepje werd groter en er volgde een verhuizing naar de Spoorstraat. Nog meer ouders meldden hun kind aan bij het groepje en er volgde een verhuizing naar de Vredenseweg. "Met de Jan Plezier ging het clubje naar de nieuwe locatie", herinnert Mirjam zich nog goed. Op die locatie is Mirjam gestart als peuterjuf in 1984 "In die periode werden ook voldoende handtekeningen verzameld om ook een echte school op te richten. De eerste kleuterjuf was juf René. Ik werkte met de peuters." Mirjam had de benodigde diploma's om peuterjuf te zijn en volgde in Zeist de driejarige bijscholingscursus voor peuter en kleuterjuffen. "Ik vond het belangrijk om alles te weten over de pedagogische visie".

'Er werd alleen gekeken naar wat je niet kon. Daar wordt je als kind onzeker'

De kleuters kwamen op een leeftijd dat ze naar de eerste klas zouden moeten gaan. Wim Oosterhuis werd aangetrokken als leraar. De school verhuisde naar de Wielewaalstraat. De peuters kregen een mooie plek aan de Leliestraat. "De grond werd aan de stichting Vrienden van de Vrije School geschonken en er werden twee portakabins geplaatst. Het was een prachtige locatie met een grote tuin. Daar wilde ik eigenlijk niet weg, maar uiteindelijk was het onderkomen zo slecht dat het niet meer ging", legt ze uit. Pas in 1995 werd Het Peuterhuis onderdeel van Stichting Welzijn Winterswijk en het werk van Mirjam een betaalde baan. "In de voorgaande periode werd alles door ouders gedaan. Het onderhoud, inrichting. Zelfs de units aan de Leliestraat zijn met hulp van ouders geplaatst."
In 2002 verhuisde Het Peuterhuis naar de huidig locatie." Een deel van de opbrengst van de verkoop van de grond van de voormalige locatie aan de Leliestraat werd gebruikt voor de inrichting van de twee lokalen aan de Rusthuisstraat. Met het overige geld werd de Vrije school de Esch opgeknapt..

Vrije spel
In 1995 werd Het Peuterhuis onderdeel van Stichting Welzijn Winterswijk."Ik heb moeten knokken voor het voortbestaan en om de identiteit van de opvang te behouden. Wij hadden een visie en een pedagogisch beleidsplan dat goed was onderbouwd", aldus Mirjam. Rust, ritme en herhaling zijn de kernbegrippen bij Het Peuterhuis. "Rust is in deze tijd vooral zo belangrijk", vindt de peuterjuf. "Er wordt tegenwoordig al zo veel verwacht van jonge kinderen. Juist daarom vinden wij het vrije spel zo belangrijk. Het is voor de kinderen heerlijk om ongestoord te mogen spelen, want in het spel ontwikkelen de kinderen zich. Alles zit er in. Zij ontwikkelen motorische, sociale, cognitieve, creatieve en emotionele vaardigheden tijdens het spelen. Door het spel leren kinderen de wereld kennen. Kinderen krijgen hiervoor de ruimte op Het Peuterhuis, het speelgoed en de inrichting nodigen uit tot spel. Je ziet dat de kinderen zich ontwikkelen in de jaren dat ze hier komen. Dat is prachtig."

Juf Simone en juf Nelleke zetten het werk op Het Peuterhuis voort. "Zij zullen vast ook dingen anders aanpakken dan ik, maar ik ben blij dat zij het voortzetten en ik laat Het Peuterhuis met een gerust hart achter."

Op 27 en 28 februari is er het afscheid met de kinderen in de ochtend. Op 28 februari is er een afscheidsfeestje met ouder, kinderen en collega's. Van 14.00 uur tot 15.30 uur kan iedereen Mirjam gedag komen zeggen.

Meer berichten