Foto:

Hakkelerkamp start actie voor buurt-AED

WINTERSWIJK - Bewoners van de Hakkelerkamp starten een actie om geld in te zamelen voor een eigen buurt-AED. Initiatiefneemster Tineke Kreunen: "We zagen dat in veel buurten inzamelingsacties waren gehouden voor een eigen buurt-AED. Wij vonden dat in onze buurt ook zo'n AED moest komen. We hebben de Stichting Hart4Winterswijk gevraagd ons daarbij te helpen. In de Molukse Kerk aan de Kloetenseweg, waar de buurt-AED komt te hangen, hebben we afgelopen dinsdag 5 februari met elkaar gesproken hoe we actie gaan organiseren".

Tineke Kreunen verder: "Johan Esendam, voorzitter van Hart4Winterswijk liet via een PowerPoint presentatie voorbeelden zien hoe andere buurten hun inzamelingsacties organiseerden. Het promotiemateriaal wordt beschikbaar gesteld door Hart4Winterswijk. Op basis van een stappenplan gaan mensen als ambassadeurs van Hart4Winterswijk binnenkort met een actiebrief, deelnameformulieren en flyers huis-aan huis langs om geld in te zamelen voor een eigen AED in onze buurt".
Vanaf maandag 25 maart gaat de actie van start, die twee à drie weken zal duren. Bewoners krijgen daarbij de keuze tussen drie opties om mee te doen: Een bedrag in contant geld. Een bedrag dat wordt overgemaakt op de bankrekening van Hart4Winterswijk. Of om voor 15 euro per jaar donateur van Hart4Winterswijk te worden.
De actie zal worden gehouden in het gebied tussen de Vredenseweg, Kastanjelaan, Kloetenseweg en de Bataafse weg. Tineke Kreunen: "De Hakkelerkamp is een grote woonbuurt met circa 600 huishoudens. We kunnen nog extra mensen gebruiken die ons willen helpen met de inzamelingsactie." Wie meer wil weten of de actie wil steunen kan een mail sturen naar: atkreunen6@gmail.com of kom even langs aan de Goudenregenstraat 29.

Nog vier buurten te gaan
Johan G. Esendam voorzitter van Hart4Winterswijk: "Ik kreeg een warm gevoel van dit initiatief, de reacties en het enthousiasme waarmee de bewoners van de Hakkelerkamp, als ambassadeurs van onze stichting, geld willen gaan inzamelen voor een eigen buurt-AED. Met hun enthousiasme gaat ze dat absoluut lukken. Naast de Hakkelerkamp gaan we als stichting binnenkort nog in vier andere buurten met bewoners om de tafel, om een inzamelingsactie voorbereiden. Dat zijn: De Hoge Wieber Noord, Hoge Wieber Zuid, de Helderkamp-Huininkhof en het Windmolenveld". Esendam verder: "Eind 2016, bij de oprichting van onze stichting, waren er in de bebouwde kom van Winterswijk slechts acht AED's 24/7 beschikbaar. Als bestuur van onze jonge stichting zijn wij ontzettend trots dat we binnenkort in de bebouwde kom 58 AED's 24 uur per dag, 7 dagen in de week, dus altijd voor iedereen openbaar beschikbaar hebben. Dat hebben we mede kunnen realiseren door sponsoring van Winterswijkse bedrijven, maar vooral door spontane inzamelingsacties van buurtbewoners, zoals die ook binnenkort in de Hakkelerkamp gehouden zal worden. Met de hoge dichtheid van deze 58 AED's, op loopafstand binnen de cruciale tijd van 6 minuten beschikbaar, loopt de gemeente Winterswijk voorop op het gebied van HARTveiligheid en gezondheid, niet alleen voor haar bewoners, maar ook voor de vele bezoekers van het winkelcentrum en de toeristen in de zomerperiode."


www.hart4winterswijk.nl, 06-12060401

Meer berichten