Foto:

Geslaagde Open informatieavond SamenLoop voor Hoop

WINTERSWIJK - Woensdagavond 6 februari was er een open avond van de SamenLoop voor Hoop. Deze avond was bedoeld voor iedereen die mee wil lopen tijdens de Samenloop Winterswijk of die meer informatie wil over dit wandelevenement voor het KWF dat gehouden wordt op 6 en 7 juli.

De avond begon om half 8 en het was meteen gezellig druk. Daniel Stapelbroek (voorzitter commissie Logistiek) opende de avond. Hij heette iedereen welkom en vertelde over de inhoud en het doel van deze 24-uurs estafette wandeling. De opbrengst van dit evenement komt ten goede aan onderzoek naar kanker. Hij verduidelijkte het verhaal door middel van een heldere PowerPoint presentatie.

Daarna nam Ingrid te Veldhuis (afgevaardigde van het KWF) even kort het woord om inzichtelijk te maken hoeveel geld er nodig is voor bijvoorbeeld veertig onderzoeken. Tevens vertelde ze over de geschiedenis van de SamenLopen.

Het woord ging vervolgens naar Hanneke Rengelink (voorzitster teamwerving). Zij vertelde over het reilen en zeilen van de deelnemende teams. Het wandelen is geen wedstrijd maar een evenement dat 24 uur duurt en symbool staat voor iedereen die met kanker te maken heeft en hen of nabestaanden tot steun dient. Gedurende deze 24 uur is het de bedoeling dat er tenminste één persoon uit het team wandelt op de baan bij Archeus, maar dit mag natuurlijk ook met meerderen tegelijk. Inschrijven kost 15 euro inclusief een shirt.
Meelopen kan door jong en oud. Je kunt een team vormen van gemiddeld 10 tot 15 mensen door een teamcaptain dit team aan laten melden op www.samenloopvoorhoop/winterswijk waarna de leden zich aan dat team toe kunnen voegen. Ook kunnen individuele lopers die nog geen team hebben zich op deze site aanmelden als individuele loper. Je wordt later in overleg aan een team toegevoegd.
Een van de teams is 'De Pas erin!'. Dit team bestaat al uit 30 leden. De teamcaptain Jeanette Wilterdink vertelde hier enthousiast over. Ze hebben al meerdere actie's gehouden voor hun team en de teamspirit is hoog. Dit was ook erg motiverend voor andere aanwezige teams. Jeanette is zelf genezen van kanker en dat gunt men natuurlijk iedereen. De saamhorigheid en het losse en open karakter van het evenement spreekt veel mensen aan.

Dit was een supergeslaagde avond, veel geïnteresseerden met als resultaat drie nieuw opgegeven teams. Wie deze avond gemist heeft kan vragen mailen naar: winterswijk@samenloopvoorhoop.nl en kan de volgende open informatie-avond alvast noteren: maandagavond 8 april bij de Wuh aan de Torenstraat 9 te Winterswijk. Iedereen is welkom.

Meer berichten