Foto:

Lokale kerken organiseren gebedsweek

Verbonden in gebed

WINTERSWIJK – 'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 20 tot en met 27 januari en wordt wereldwijd gevierd. Op lokaal niveau vullen zes christelijke kerkgenootschappen de week met gebed.

Door Leander Grooten

Winterswijk kent een keur aan kerken met eigen identiteit en doelgroep. Gezamenlijke activiteiten werden tot voor kort door de 'Raad van Kerken' georganiseerd. Na het ter ziele gaan daarvan, bleef de behoefte om samen te werken. In kerkelijk jargon heet dat 'oecumene', en komt sinds drie jaar tot uiting in o.a. een Gebedsweek, Vredesweek en de 40 dagen voor Pasen. Deelnemende kerken zijn: Protestantse Gemeente Winterswijk, Doopsgezinde Gemeente, Rooms Katholieke Kerk, Molukse Kerk Immanuel, Christengemeente de Ontmoeting (voorheen: Evangeliegemeente Spoorzicht) en LIFE Winterswijk.

Recht voor ogen
Elke derde zondag van een nieuw jaar begint wereldwijd de 'Week van Gebed voor de eenheid': christenen van verschillend signatuur komen samen om te bidden. Elk jaar kiest een ander land het thema. "Dit jaar was dat Indonesië," vertelt Rikie Droppers," en zij kozen 'zoek het recht en niets dan het recht'." Vanuit hun samenleving hebben zij gezien hoe onrecht zorgt voor exclusiviteit en verdeeldheid, zo meldt de landelijke website als context. De Bijbelse onderlegger is Deuteronomium 16, vers 11 tot 20.

Nashville
Extra pijnlijk voor christenen die zoeken naar verbintenis, is de splijtzwam die afgelopen week de media beheerste, het Nashville pamflet. Met gemengde gevoelens wordt hierop gereageerd. "In de Gebedsweek benadrukken we juist het geloof in dezelfde God," aldus Trudy de Ruiter. Een krachtig signaal in de tijd dat Bijbelinterpretaties en uitsluiting van geaardheden leiden tot tweedeling in de samenleving.
Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 25 januari is er elke avond een gebedsuur, telkens in een andere kerk. "Iedere kerk vult dat in vanuit de eigen identiteit, maar de bezoekers voelen zich verbonden," vullen anderen aan.

Glimp van God
Al doorpratend met het gezelschap, zijn er vele manieren waarop globale verbondenheid tot stand komt. Binnen de Katholieke Kerk is er van oudsher het 'Angelus'-gebed om 12 uur 's middags. Inez ter Reehorst van de Doopsgezinde Gemeente vertelt dat zij verbonden is met een internationale groep die op dezelfde tijdstippen bidt. "Dat worden glimpen van God genoemd." Tony Dekker: "In de traditie van de Molukse kerk is het gebed onderdeel van elk samen zijn, het is een vast onderdeel van het dagelijks leven." In andere kerken wordt bidden op een meer voorgeschreven manier uitgevoerd. In de Gebedsweek zit de kracht in het samen doen, lokaal en wereldwijd.

Goede voornemens
De vijf gebedsuren worden voorafgegaan door een gezamenlijk georganiseerde viering rondom het thema. Deze vindt op zondag 20 januari plaats in de Zonnebrinkkerk. "Elke kerk bereidt een onderdeel voor," aldus Mieke Hermsen, "de muzikale begeleiding wordt gedaan door een interkerlijke popband, een Moluks gospelkoor en het kerkorgel." Daarnaast is er voor de kinderen genoeg te doen en gaat Mishael Pietersz van LIFE Winterswijk voor in de viering. Kerkbezoekers delen hun voornemens voor 2019 met elkaar. Rikie: "Iedereen gaat met het voornemen van een ander naar huis, waardoor je voor die ander kunt bidden voor steun."
Jose Kampshof uit de wens dat er veel mensen komen. "De viering trekt altijd een vaste groep geïnteresseerden, het zou zo mooi zijn als meer mensen deze bijzondere samenwerking meemaken."

Meer berichten