Foto:

Eenmalige subsidie voor Doopsgezind kerkje

Nieuwe activiteiten voor jongeren en asielzoekers

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - In het Doopsgezind kerkje worden naast kerkdiensten regelmatig culturele activiteiten georganiseerd. De literaire avonden van boekhandel Kramer worden er gehouden, maar het kerkje organiseert ook zelf concerten en lezingen. Het Doopgezind kerkje wil die activiteiten continueren en uitbreiden en heeft daarom een structurele activiteitensubsidie aangevraagd. Die varieert van 7500 tot 9500 euro per jaar afhankelijk van de te organiseren activiteiten. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten die subsidie niet te geven, omdat dan ook anderen kunnen denken dat ze recht hebben op zo'n bijdrage. Wel wordt er een eenmalige subsidie van 7500 euro gegeven voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

'Rijke aanvulling voor Winterswijk'
In het advies van Burgemeester en Wethouders wordt 'het kleinschalige, intieme karakter van de optredens in het kerkje '' een rijke aanvulling voor Winterswijk' genoemd. De nieuwe activiteiten die het Doopsgezind kerkje wil organiseren zijn een jaarlijks 'podium on stage classic' en 'muziek uit verre landen'. Het podium is bedoeld om jongeren in Winterswijk die klassieke muziek spelen of zingen een kans te geven om zichzelf te laten horen. Vanwege de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum en 'nieuwe' Nederlanders die zich hebben gevestigd, vindt het kerkje het wenselijk om ook hun muziek te laten horen. Dat bevordert de integratie en acceptatie. Verwacht wordt dat van deze nieuwe doelgroep geen al te hoge entreeprijs kan worden gevraagd

Geen jaarlijkse subsidie vanwege mogelijke precedentwerking
De activiteiten worden gefinancierd met de verkoop van de entreekaartjes. Maar die levert niet voldoende op om de bestaande en nieuwe activiteiten te kunnen betalen. Uit de ingediende begroting blijkt dat er een tekort van gemiddeld 7700 euro per jaar wordt verwacht. Daarom vraagt het Doopsgezind kerkje een structurele subsidie aan. B en W hebben besloten om die niet te geven omdat dit een precedentwerking kan hebben. Ook plaatselijke horecaondernemers en andere kerkgenootschappen, die deels met leegstand van hun gebouwen kampen, zouden culturele activiteiten kunnen organiseren, waarvoor ze dan subsidie aanvragen bij de gemeente. Dat vindt de gemeente niet wenselijk. Om toch waardering te tonen voor de activiteiten van het Doopsgezind kerkje heeft B en W wel besloten een eenmalige subsidie van 7500 euro te geven voor het opzetten van de nieuwe activiteiten. Die kan betaald worden uit het cultuurbudget bedoeld voor initiatieven die "net dat steuntje in de rug verdienen".

Meer berichten