Grote Pleegzorg Gesprekspel

WINTERSWIJK - Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek verbindt pleegouders, gemeenten, organisaties en anderen die met pleegzorg te maken hebben. Hoe mooi is het verbintenissen te leggen door open en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan? Het Grote Pleegzorg Gesprekspel dat 26 november van 20.00 uur tot 22.00 uur in Winterswijk wordt gehouden is hier een voorbeeld van.

Wanneer twee pleegouders elkaar ontmoeten is er gespreksstof voor drie. Elke dag beleven zij wel dingen die het vertellen meer dan waard zijn. Veel zaken kan men delen met familie, vrienden en kennissen, maar niet alles. Op deze avond is er de gelegenheid om andere pleegouders te ontmoeten en uit te wisselen hoe zij pleegzorg ervaren, wat zij tegenkomen en wat dit met hen doet.
Omdat de verhalen zo persoonlijk zijn, wordt de zaal opgedeeld in groepjes van ongeveer vier personen. Daardoor is het voor velen makkelijker om te praten, maar zeker ook om actief te luisteren. Het spel is verdeeld in vragenrondes met zes verschillende uitgangspunten; jij en je pleeggezin, de pleegkinderen, hoe het gaat, hulp van buiten, tegenwind en wat pleegzorg met je doet.
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek wil, naast de reeds actieve pleegouders, ook aspirant pleegouders uitnodigen. Zij kunnen met een ervaren pleegouder dit spel spelen en zo duidelijk maken wat zij van pleegzorg verwachten en een idee krijgen wat pleegzorg inhoudt.
Opgave graag voor 20 november via info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl of 06-82629980. Na opgave hoort men de locatie.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten