Burgemeester Bengevoord praat met actievoerder Raymond van der Laan. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Burgemeester Bengevoord praat met actievoerder Raymond van der Laan. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Verondiepen kleiput wordt niet stilgelegd

Protestactie om gebruik lichtvervuilde grond te stoppen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op donderdag 7 november waren er berichten dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, de gemeente Winterswijk zou verbieden nog langer licht vervuilde grond in de kleiput te storten. Aanleiding was een motie van het Tweedekamerlid van de SP, Sem Laçin, die was ingediend tijdens een vergadering van de Vaste Kamercommissie. De motie werd door de SP in Winterswijk uitgelegd als een verzoek aan de gemeente om onmiddellijk met de verondieping te stoppen. Omdat die op donderdag toch doorging blokkeerden enkele SP-leden met sympathisanten gedurende korte tijd de ingang van het zanddepot aan de Vreehorstweg. Via dat depot wordt het zand, afkomstig van het spoorwegemplacement, in de kleiput gebracht.

'Niet alles per nu stoppen'
Met de motie vraagt Laçin de regering 'om een oproep te doen aan gemeenten waaronder Winterswijk om niet over te gaan op het verondiepen totdat de evaluatie Besluit Bodemkwaliteit is afgerond en de uitkomsten van deze evaluatie mee te nemen in projecten waar verondiepen onderdeel van is'. Over de motie wordt aanstaande dinsdag in de Tweede Kamer gestemd. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voor te zijn. Tijdens de Vaste Kamercommissie legde de staatssecretaris uit hoe zij met de motie zou omgaan. "Ik interpreteer de motie dan ook zo dat zij mij niet vraagt om tegen de gemeenten te zeggen dat ze alles per nu moeten stoppen, want de wetgeving wordt nog gewijzigd, maar wel om er alvast naar te kijken en om bij de stappen die de komende tijd genomen worden zorgvuldig af te wegen of ze die nog op dezelfde manier willen doen." Het SP-kamerlid gaf daarna aan het eens te zijn met deze interpretatie.

Misschien andere regels
Het hergebruik van licht verontreinigde grond is in het Besluit Bodemkwaliteit geregeld. Daarin is bepaald welke grond hergebruikt mag worden en onder welke voorwaarden. Zwaar vervuilde grond mag niet hergebruikt worden en niet vermengd worden met schone grond. Op verschillende plekken in Nederland is dit echter wel gebeurd. Ook is er vervuild slib gebruikt bij het verondiepen van zand- en grindgaten. Dat is een reden waarom ook met argwaan naar de verondieping van de kleiput wordt gekeken. Ook aanwezigen bij de korte blokkade beweerden dat er zwaar vervuilde grond voor de verondieping wordt gebruikt. Om het bedrog tegen te gaan met zwaar vervuilde grond hoeft het Besluit Bodemkwaliteit niet gewijzigd te worden. Het is nu ook al verboden. Wel kan de evaluatie van het Besluit opleveren, dat er anders tegen het hergebruik van licht vervuilde industriegrond wordt aangekeken. Met dat als mogelijke uitkomst in het achterhoofd zou de gemeente Winterswijk kunnen besluiten voorlopig geen licht vervuilde grond meer te gebruiken voor de verondieping.

'Wij doen alles volgens de regels'
De actievoerders vroegen donderdagmiddag via wijkagent Willem Saris om een gesprek met burgemeester Bengevoord, die daarna snel ter plekke verscheen. Raymond van der Laan (SP) zei de ketting waarmee het hek van het zanddepot werd geblokkeerd pas weg te willen halen als de burgemeester zou toezeggen te stoppen met de verondieping. Dat deed Bengevoord niet. Hij vertelde dat er contact was geweest met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en dat er geen sprake van was dat gestopt moest worden met de verondieping. "Wij doen alles volgens de regels." De burgemeester zegde toe dat 's avonds een gesprek zou worden gehouden met de SP'ers, waarbij ook wethouder Elferdink aanwezig zou zijn. Na enig intern overleg stopte de SP daarna met de blokkade.

Gemeente, SP en buurt kleiput blijven in gesprek
Het gesprek werd donderdagavond met de SP en een afvaardiging van de omwonenden rondom de Kleiput gevoerd. Gevraagd werd opnieuw om de werkzaamheden bij de kleiput stil te leggen. Wethouder Elferdink herhaalde dat daar na contact met het ministerie geen enkele aanleiding voor is. Ook hij benadrukte dat alles netjes volgens de regels gaat. Daar was niet iedereen het mee eens. Er werd op gewezen dat het aangevoerde zand in open bakken werd vervoerd en dat die afgedekt moeten worden. Daarom zal de gemeente de vervoerders vragen dit voortaan te doen. Ook de kwaliteit van de gebruikte grond stond opnieuw ter discussie. De wethouder reageerde dat elke partij grond wordt gekeurd en dat uiteindelijk het waterschap goedkeuring moet geven voor het storten van de grond op basis van het keuringsrapport. Daarnaast vonden buurt en SP dat de gemeente de eigen afspraken niet was nagekomen. Er zouden namelijk hekken rondom de kleiput geplaatst worden, voordat met het inbrengen van de grond zou worden begonnen. Afgesproken werd dat de hekken alsnog geplaatst worden en dat pas daarna de verondieping verder gaat. Na de eerste fase van de verondieping zal er opnieuw een gesprek zijn met de SP en de buurt. Dat betekent dat er nog ongeveer twee en halve week grond in de kleiput zal worden gestort. De grond die opgeslagen was op het spoorwegemplacement is inmiddels grotendeels afgevoerd.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten