Winterswijkse Uitdaging helpt Seniorenraad met website

WINTERSWIJK - Al enige tijd is in Winterswijk de Stichting Seniorenraad Winterswijk actief. De stichting is een samenwerkingsverband van de plaatselijke ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB, Wenters + en Stichting Ouderen Actief. Samen vormen zij de Seniorenraad en behartigen zij de belangen van alle senioren (55 jaar en ouder) in Winterswijk. De Seniorenraad is ontstaan in samenwerking met de gemeente Winterswijk, om de gemeente te kunnen adviseren bij zaken die senioren betreffen. Ook informeert en adviseert de Seniorenraad andere organisaties op het gebied van senioren.

Tot voor kort had de Seniorenraad geen eigen website. Toen de Winterswijkse Uitdaging daar achter kwam, besloot de Uitdaging zich ervoor in te gaan zetten een website voor de Seniorenraad te realiseren. De Winterswijkse Uitdaging stimuleert bedrijven om stichtingen en verenigingen te steunen. Dankzij een bijdrage van de Winterswijkse Uitdaging kon Esselink.nu een mooie website voor de Seniorenraad ontwikkelen. Op deze website kan iedereen nu zien waar de Stichting Seniorenraad zich mee bezighoudt, er staat achtergrondinformatie over de stichting op, maar ook het laatste nieuws. Tevens kan men via de website eenvoudig de contactgegevens van de Seniorenraad vinden.


seniorenraadwinterswijk.nl

Meer berichten