De nog onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De nog onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Prorail wil geen uitstel van beveiligen onbewaakte spoorwegovergangen

Gemeenteraad Winterswijk reageert met vragen aan Burgemeester en wethouders

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Een week geleden vond de commissie Ruimte een besluit over het afsluiten en beveiligen van een aantal onbewaakte spoorwegovergangen tussen Winterswijk en Aalten nog niet besluitrijp. Het overleg met betrokkenen was niet optimaal verlopen en moet opnieuw. Wethouder Wim Aalderink beloofde contact op te nemen met ProRail of er nog ruimte was voor uitsel van het besluit. Uitlatingen van topman Pier Eringa van deze spoorwegbeheerder op woensdag 10 oktober in verschillende media doen vermoeden dat hierop niet enthousiast zal worden gereageerd. Eringa kondigde aan niet langer te willen wachten met het afsluiten van ongeveer 120 gevaarlijke onbewaakte overgangen. Hij zei dat er begonnen zal worden met plaatsen van betonblokken. ProRail gaat er volgende week mee beginnen, maar wil nog niet aangeven waar dit als eerste gaat gebeuren.

Niet wachten
Door het plaatsen van betonblokken worden overgangen afgesloten voor auto- en landbouwverkeer. Fietsers en wandelaars kunnen nog wel passeren. Vorig jaar werden na een dodelijk ongeval bij een onbewaakte spoorwegovergang in Aalten al snel betonblokken geplaatst. Dit gebeurde in overleg met de gemeente. Eringa zei elders eveneens eerst te willen overleggen met de gemeente over het plaatsen van de betonblokken. Maar hij maakte ook duidelijk dat zijn geduld op is en dat hij niet langer wil wachten op eindeloze inspraakprocedures. Eringa vindt het onverantwoord om de beveiliging nog langer uit te stellen en wil niet weer bij een ongeluk het verwijt krijgen dat ProRail te weinig doet.

Democratische afweging op lokaal niveau belangrijk
De gemeenteraad verbaast zich over de opstelling van ProRail. Namens alle fracties zijn er spoedvragen gesteld aan burgemeester en wethouders. De fracties geven aan de risico's van de onbewaakte spoorwegovergangen te kennen, maar ook aan inspraak te hechten. Zij willen met omwonenden en belanghebbenden de tijd nemen 'voor hun afwegingen, zodat geen onomkeerbare beslissingen worden genomen waarvan Winterswijk in de toekomst spijt krijgt'. De fracties vragen B en W of er al aanwijzingen zijn dat ProRail betonblokken in Winterswiijk gaat plaatsen. Ook willen ze weten of ProRail zelfstandig deze stappen mag nemen en wat B en W er van vindt. "Hoe beschouwt u de uitspraak van de topman dat hij afwegingen die worden gemaakt in een zuivere lokale democratische besluitvorming afdoet als 'bureaucratie en slappe knieën'?" Gevraagd wordt welke stappen de gemeente, eventueel samen met andere gemeenten, zal zetten 'om ervoor te zorgen dat de democratische weging op lokaal niveau zijn loop kan hebben zonder dat de discussie wordt belast door eenzijdig handelen van ProRail'.

'Tweeslachtige houding'
De vragen zijn ook namens GroenLinks gesteld, hoewel de fractie vanmorgen op Twitter met instemming reageerde op de berichten van de topman van ProRail. 'Dit mogen we ons in Winterswijk ook aantrekken waar een groot deel van de raad het collegevoorstel terugstuurde en een onderzoek naar een fietsbrug wil. Het belang van treinreizigers, passanten en spoorwegpersoneel woog minder zwaar dan dat van enkele aanwonenden', zo luidde de mening van GroenLinks op Twitter. Henk-Jan Tannemaat van Winterswijks Belang noemde dit een suggestieve tweet met een eenzijdige weergave van de discussie in de commissievergadering, waarmee de rest van de raad belachelijk wordt gemaakt. De vragen zijn echter ook namens GroenLinks gesteld, omdat de partij het niet eens is met het passeren van de lokale democratie.

Binnenkort gesprek
Burgemeester en wethouders willen nog niet uitgebreid reageren op de 'haast' van ProRail. Op woensdag 17 oktober heeft wethouder Wim Aalderink een gesprek met gedeputeerde Conny Bieze van de Provincie Gelderland en ProRail over de aanpak van de onbewaakte spoorwegen in Winterswijk. De afspraak is gemaakt naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte. Het is nog steeds de bedoeling om te bespreken of er nog andere keuzes gemaakt kunnen worden. "De wethouder neemt kennis van de snelheid van ProRail", zegt de woordvoerder van de gemeente. "Het is niet zo dat alleen ProRail bepaalt wat er gebeurt." Dat met alle omwonenden en belanghebbenden goed overlegd wordt blijft het uitgangspunt. De gemeente verwacht niet dat ProRail op eigen houtje betonblokken kan en mag plaatsen.

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten