Seniorenraad vergadert

WINTERSWIJK - De Seniorenraad komt op maandag 24 september om 09.30 uur bijeen in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2. De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De stichting Seniorenraad heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd het uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens.
In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA ( Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel.
Werkvelden van de Seniorenraad zijn: wonen en woonomgeving, zorg, dienstverlening en welzijn, mobiliteit, veiligheid en educatie.
In deze bijeenkomst en in aanwezigheid van wethouder Ilse Saris en een beleidsambtenaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: bezoeken van 75-jarigen; ouderenteams bij huisarts; ouderenwoonakkoord; energietransitie; openbaar toilet; wonen met 24-uurs zorg; mantelzorgwoning; electrokar.
Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom.
De bezoeker krijgt de gelegenheid om het woord te voeren en kan zelf ook een onderwerp inbrengen, dat alle senioren in Winterswijk aangaat.


seniorenraadwinterswijk.nl

Meer berichten