Vrijwilligers bemannen onder andere de rustpunten onderweg.. Foto: archief Achterhoek Nieuws - Wilma Fransen
Vrijwilligers bemannen onder andere de rustpunten onderweg.. Foto: archief Achterhoek Nieuws - Wilma Fransen

Marathon Nationaal Landschap Winterswijk 2018 gaat niet door

Algemeen

Te weinig vrijwilligers om organisatie rond te krijgen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op zondag 16 september zou voor de achtste keer de Marathon Nationaal Landschap Winterswijk worden gehouden. Het bestuur van de stichting die de marathon organiseert heeft echter bekend gemaakt dat het hardloopevenement dit jaar niet door zal gaan. Er zijn onvoldoende vrijwilligers om de organisatie rond te krijgen. Bestuur en organisatie 'betreuren de gang van zaken zeer en vinden het heel vervelend voor de (trouwe) deelnemers en de harde kern vrijwilligers die zich in de afgelopen maanden hebben ingezet'. In de komende maanden zal het bestuur de aandacht richten op het versterken van de organisatie, zodat de marathon volgend jaar wel door kan gaan.

Hardlopen en genieten van de omgeving
De marathon werd voor het eerst in 2012 georganiseerd. Doel was niet alleen om een nieuwe 'wedstrijd' voor hardlopers te organiseren, maar ook het onder de aandacht brengen van het aantrekkelijke landschap rondom Winterswijk. Het ging niet alleen om het hardlopen, maar ook om het genieten. Er werd wel een tijd geregistreerd en uiteraard was er dan een snelste finisher. De marathon kon alleen gelopen worden of met z'n tweeën of drieën, waarbij de groepsdeelnemers om de beurt hard liepen en de partner er naast fietste. Na 2012 trok de marathon geleidelijk aan meer deelnemers en werd die een vast evenement in de agenda van september. De opbrengst van de marathon is elk jaar geschonken aan een lokaal goed doel of initiatief.

Archeus nauwer betrokken bij organisatie
Atletiekvereniging Archeus was van het begin af aan betrokken bij de organisatie. In april nam Anita Boschman, voorzitter van Archeus het voorzitterschap van de stichting over van Eddie Grotenhuis, die sinds 2012 voorzitter was geweest. Daardoor werd de rol van de vereniging nog groter. Start en finish zouden daarom voortaan op de thuisbasis van Archeus, het wedstrijdcomplex Hunenbulten, plaats vinden. In april was er nog alle vertrouwen. "De draaiboeken zijn op orde. Als Archeus nemen we nu het voorzitterschap voor onze rekening, maar de organisatie blijft voor het grootste deel ongewijzigd, dus de expertise blijft. Dit mooie sportevenement moeten we behouden voor Winterswijk", zei Boschman toen.

Beleving van de deelnemers is belangrijk
De laatste maanden bleek het echter toch lastiger om alles te regelen en te organiseren. Veranderingen in het bestuur en in de werkgroepen die deeltaken uitvoerden en de steeds kleiner wordende kerngroep vrijwilligers veroorzaakten dat de organisatie niet optimaal verliep. Pogingen om het met inzet van anderen op te vangen hadden uiteindelijk geen bevredigend resultaat. Ook moest er rekening gehouden worden met steeds strengere (veiligheids)eisen van de overheid. Intern overleg leidde tot het inzicht dat dit jaar niet de gewenste kwaliteit en hardloopbeleving voor de deelnemers geleverd kan worden. "Het bestuur hecht veel waarde aan de beleving voor de deelnemers en heeft daarom, met pijn in het hart besloten om de editie van 2018 geen doorgang te laten vinden." Het bestuur neemt nu de tijd om de organisatie in de breedte te versterken, zodat er volgend jaar weer een marathon georganiseerd kan worden die aan de eigen kwaliteitseisen voldoet. Gebrek aan vrijwilligers is een terugkerend probleem geworden bij het organiseren van activiteiten in Winterswijk.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk