Ilse Saris (midden) en Melanie Vinkenvleugel bekijken samen met leerlinge Elke Nijenhuis het certificaat. Foto: Lydia ter Welle
Ilse Saris (midden) en Melanie Vinkenvleugel bekijken samen met leerlinge Elke Nijenhuis het certificaat. Foto: Lydia ter Welle

Goethe-certificaten uitgereikt op Schaersvoorde

WINTERSWIJK - Vrijdagmorgen werden, naast de rapporten, de Goethe-certificaten uitgereikt aan 26 leerlingen van Schaersvoorde Winterswijk. Deze leerlingen hebben gedurende dit schooljaar hard gewerkt aan hun kennis van de Duitse taal. De lessen volgden de leerlingen naast hun 'gewone' vakken.

Het Goethe Certificaat is een internationaal erkend certificaat. De eisen voor het examen zijn over ter wereld gelijk, dus is het ook voor iedereen duidelijk wat de vaardigheden zijn van een geslaagde kandidaat. Het examen kan op verschillende niveaus worden afgelegd. De Schaersvoorde-leerlingen hebben het examen, met als onderdelen spreken, luisteren, lezen en schrijven, op niveau A2 afgelegd.

Docente Duits Melanie Vinkenvleugel toonde zich trots op de 26 geslaagde leerlingen. "Jullie mogen ook trots zijn op jezelf, want jullie hebben er hard voor gewerkt. En je mag er ook blij mee zijn, want de opgedane kennis van de Duitse taal vergroot je mogelijkheden, als je straks wilt gaan werken", aldus Vinkenvleugel. Schaersvoorde had wethouder Ilse Saris gevraagd om langs te komen om de certificaten uit te reiken. Mede omdat de gemeente Winterswijk het met een subsidie mogelijk maakt dat de leerlingen het certificaat kunnen halen. Normaal gesproken is die kans er niet omdat leerlingen naast Nederlands alleen Engels krijgen aangeboden. "Maar juist hier, in het grensgebied, is het erg belangrijk dat we de Duitse taal beheersen. We verdienen in Winterswijk immers ook geld omdat er veel Duitsers komen. De (landelijke) overheid is blij met de initiatieven in Winterswijk, waar - behalve op Schaersvoorde - ook op basisscholen Duits wordt gegeven, en waar bijvoorbeeld ook op Pronova stappen worden gezet om leerlingen de Duitse taal als leerstof aan te bieden. Dus we mogen best trots zijn. Op jullie, omdat je dit moeilijke examen hebt gehaald, maar ook op Winterswijk waar we dit allemaal mogelijk maken", aldus Saris.

Een extra felicitatie was er voor Elke Nijenhuis. Dat is een leerlinge van de basisklas, en dat betekent dat het voor haar extra hard werken was om de leerstof onder de knie te krijgen. Vinkenvleugel prees haar omdat ze haar examen met goed gevolg heeft afgelegd. Verder noemde ze Marre de Groot (gut) en Thijs Lageschaar (sehr gut) die hoge scores haalden. Nadat alle certificaten waren uitgereikt, begon voor iedereen de schoolvakantie.

Meer berichten