Boogie Woogie belangrijk voor muziekcultuur Winterswijk. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Boogie Woogie belangrijk voor muziekcultuur Winterswijk. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Extra geld voor cultuurcentrum Boogie Woogie

Lef om te bezuinigen pakte verkeerd uit

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Net als vorig jaar krijgt het cultuurcentrum Boogie Woogie extra geld van de gemeente, zodat alle financiële verplichtingen nagekomen kunnen worden. Het gaat daarbij om 190.200 euro extra. De acute geldproblemen zijn met het besluit opgelost, maar om te voorkomen dat Boogie Woogie elk jaar opnieuw geld moet bijvragen wordt ook gewerkt aan een businessplan "voor de transformatie van Boogie Woogie naar een toekomstbestendige en financieel gezonde organisatie." Voor het opstellen van dit plan zal 54.000 euro ter beschikking worden gesteld, als de gemeenteraad er tenminste mee instemt.

Verkeerde aannames
Achteraf kan vastgesteld worden dat Boogie Woogie in 2015 te optimistisch is geweest. De gemeenteraad vroeg toen aan alle grote gesubsidieerde instellingen om met financieel onderbouwde plannen te komen, waarin te zien was hoe de instellingen toekomstbestendig konden worden. Bijna alle instellingen bleken daarvoor meer geld nodig te hebben.

Aantal muziek-leerlingen neemt toe

Alleen Boogie Woogie gaf aan het met minder gemeentelijk subsidie te kunnen doen. Daarbij zijn, is inmiddels gebleken, verkeerde aannames gemaakt. Het aantal leerlingen bijvoorbeeld is niet terug gelopen. Dankzij de goede relatie met de muziekverenigingen zijn er juist meer leerlingen gekomen. De tarieven daarvoor zijn echter niet kostendekkend.

Faillissement niet acceptabel
Wethouder Rik Gommers vindt dat Boogie Woogie lef heeft gehad om te zeggen dat het met minder geld kon. De bezuinigingen zijn echter te fors geweest, waardoor zonder extra subsidie de instelling failliet zou gaan. Een faillissement was één van de scenario's, die Boogie Woogie aan de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre heeft voorgelegd. Dit willen de gemeenten echter niet want het cultuurcentrum is belangrijk voor de muziekcultuur in de Oost-Achterhoek. Daarnaast is Boogie Woogie voor cultuureducatieprojecten een belangrijk middelpunt voor scholen en particulieren geworden. Er zijn veel bewoners die gebruik maken van het aanbod van Boogie Woogie. Gommers vindt ook dat Boogie Woogie zich goed laat zien met bijvoorbeeld open dagen.

Nieuwe onderbouwing benodigde budget
Het businessplan zal duidelijk moeten maken hoe hoog het budget wel moet zijn. Daarna moet het, vindt wethouder Gommers, een keer klaar zijn. De gemeente kijkt inmiddels zelfs ook financieel mee bij Boogie Woogie. Maandelijks worden de uitgaven gevolgd. Het besluit over het extra geld wordt voor de zomer genomen, omdat het anders te laat zou komen. De buurgemeenten beslissen om praktische redenen pas na de zomervakantie, maar aangezien de gemeente Winterswijk het grootste deel van het budget bij draagt zijn de acute problemen nu voorlopig opgelost.


Meer berichten