Leerlingen van de ISK exposeren levensgrote zelfportretten. Foto: Baukje Noordhoek
Leerlingen van de ISK exposeren levensgrote zelfportretten. Foto: Baukje Noordhoek (Foto: )

Elkaars vooroordelen wegnemen op Wereldvluchtelingendag

WINTERSWIJK - Op woensdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldvluchtelingendag is door de Verenigde Naties geïnitieerd om wereldwijd aandacht en begrip te vragen voor vluchtelingen. In Winterswijk wordt aan Wereldvluchtelingendag invulling gegeven door het sociaal team. In een kraam op de markt geven zij informatie over hun op nieuwkomers gerichte activiteiten op het gebied van werk, taal, buurt en vrije tijd. Winterswijkers en nieuwkomers kunnen elkaar ontmoeten en elkaar vragen stellen. In de Jacobskerk exposeren leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) van het Gerrit Komrij College zelfportretten die hun levensverhaal vertellen: kunst als communicatiemiddel.

Ria Bussink is als sociaal werker in dienst van de gemeente Winterswijk en lid van het sociaal team dat samen met maatschappelijke organisaties waaronder de kerken, muziekschool Boogie Woogie, het Graafschap College, het AZC, het ISK en de speeltuinverenigingen én nieuwkomers projecten uitvoert die gericht zijn op de integratie van nieuwkomers. Samen met drie collega's organiseert Bussink de activiteiten in het kader van Wereldvluchtelingendag. "Wij hebben een kraam op de markt gehuurd", vertelt ze. "Daarin geven we informatie over de projecten die wij uitvoeren om nieuwkomers, vluchtelingen met een verblijfstatus die in Winterswijk wonen, zo goed mogelijk te laten integreren. Ook hopen we nieuwe vrijwilligers te werven die nieuwkomers daarbij willen helpen."

Projecten
De projecten die Bussink noemt, hebben betrekking op vier thema's: werk, taal, buurt en vrije tijd. Voorbeelden van projecten zijn het ervoor zorgen dat nieuwkomers vrijwilligerswerk kunnen doen en dat er vrijwilligers zijn die ze daarbij begeleiden, dat nieuwkomers geholpen worden bij het leren spreken van de Nederlandse taal en dat ze bekend raken met de Nederlandse en lokale cultuur. "Dan moet je denken aan gebruiken als buurtmaken, naoboarschap, kraamschudden, maar ook de buren informeren als je een feestje met muziek hebt", zegt Bussink. "Daarnaast helpen we bij het doen van boodschappen, wat goed is voor de taalontwikkeling. Heel leuk is het project 'Samen koken, samen eten'. Verder is er een meezingkoor en kunnen nieuwkomers een sportpas krijgen. Allemaal goed voor de integratie."

Vooroordelen wegnemen
Bij de kraam op de markt zullen ook nieuwkomers aanwezig zijn. "We hebben nieuwkomers gevraagd ons op de dag zelf, maar ook bij de voorbereiding te helpen", licht Bussink toe. "We willen heel graag gesprekken op gang brengen tussen nieuwkomers en marktbezoekers. Er zijn aan beide kanten veel vooroordelen en die willen we wegnemen. Het zou leuk zijn als mensen elkaar vragen gingen stellen als 'Waarom draag je een hoofddoek', 'Hoe ben je hier terecht gekomen'. Samen met nieuwkomers hebben we dit soort vragen opgesteld om gesprekken op gang te brengen." Ook zullen er hapjes uit diverse werelddelen uitgedeeld worden en zijn er nieuwkomers die muziek maken en zingen.

Expositie
Tijdens Wereldvluchtelingendag opent wethouder Wim Aalderink een kort lopende expositie met werken van leerlingen uit klas 4 van het ISK. De leerlingen die zo rond de zestien jaar oud zijn, hebben levensgrote zelfportretten gemaakt waarmee ze hun verhaal vertellen. "Het zijn elf indrukwekkende werken van zestig centimeter breed en wel twee meter hoog," vertelt docent Beeldend Baukje Noordhoek. "Deze leerlingen spreken wel Nederlands maar toch blijkt taal soms een barrière. In de werken vertellen ze met beeld. Bijvoorbeeld door hun gelaatsuitdrukking of houding, maar ook door het toevoegen van tekst of ander beeld waardoor het verhaal beter overkomt. De werken zijn daarmee uitstekende communicatiemiddelen."

Droom bereiken
Als voorbeeld noemt Noordhoek het werk van een jongen die graag acteur wil worden en al aangenomen is op een opleiding daarvoor: "Hij toont zichzelf met zijn handen reikend naar de hemel, waarmee hij symboliseert dat hij een droom wil bereiken."
Veel ISK-leerlingen en vluchtelingen in zijn algemeenheid willen erbij horen, vertelt Noordhoek: "Ze willen contact leggen met anderen en vooral ook vooroordelen bij anderen, maar ook zichzelf wegnemen."
Daarom zijn er in de Jacobskerk gedurende de hele expositieperiode leerlingen van het ISK aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan. De expositie duurt tot en met zaterdag de 23e juni en is tijdens openingstijden van de kerk te bezoeken.

Meer berichten