Nieuw vergunningstelsel voor openbare inrichtingen

WINTERSWIJK - Eind januari heeft de gemeenteraad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. In deze verordening is een vergunningsplicht voor zogenaamde openbare inrichtingen opgenomen. Die geldt niet voor al deze bedrijven: burgemeester Bengevoord heeft besloten tot vrijstelling voor een aantal soorten openbare inrichtingen.

Openbare inrichtingen
Onder het begrip openbare inrichtingen vallen onder meer bedrijven die dranken, spijzen en/of logies verstrekken. Hierbij kan gedacht worden aan hotels, restaurants, café's, cafetaria's, shoarmazaken, buurt- en clubhuizen, campings en vakantieparken.

Doelstellingen vergunningsplicht
De vergunningsplicht heeft als doel bescherming van het woon- en leefklimaat tegen hinder en overlast van dit soort bedrijven én bescherming van de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten, dit laatste in samenhang met toepassing van de Wet Bibob.

Vrijstelling vergunningsplicht
Bedrijven die al over een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet beschikken zijn van deze vergunningsplicht vrijgesteld. Aanvullend hierop heeft de burgemeester besloten nog een aantal soorten bedrijven die in de regel weinig of geen overlast veroorzaken en evenmin een risico vormen voor ondermijnende activiteiten van deze vergunningsplicht vrij te stellen, namelijk:
- bed & breakfast-accommodaties
- boeren- en minicampings tot maximaal 25 standplaatsen
- vakantieboerderijen
- groepsaccommodaties
- buurt- en clubhuizen van verenigingen en stichtingen
- personeelskantines en -restaurants

Andere openbare inrichtingen wél vergunningsplichtig
Alcoholvrije eetgelegenheden (zoals cafetaria's, shoarmazaken, pizzeria's, etc.), campings en vakantieparken zijn op grond van deze nieuwe regelgeving wel vergunningsplichtig en moeten voor 16 mei aanstaande een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen.

Meer berichten