Lijsttrekker Ilse Saris wil graag meer groen in het dorp. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Lijsttrekker Ilse Saris wil graag meer groen in het dorp. Foto: Bernhard Harfsterkamp

'Winterswijk is te mooi om al te laten schieten'

Ilse Saris heeft nog genoeg te doen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Voor de vierde keer is Ilse Saris lijsttrekker van het CDA in Winterswijk. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart hoopt ze verder te kunnen gaan als wethouder, want haar werk is nog lang niet af. Ze was het al twee perioden van vier jaar, maar ze is niet bang voor de zogenaamde 'derde periodedip'. Wethouders hebben daar met enige regelmaat last van, als ze te lang door gaan en veel van het werk herhaling wordt. "Vaak ben je te bang", zegt Saris hierover. "Ik ben nog enorm gedreven en voel me overal nog erg bij betrokken. Winterswijk is te mooi om al te laten schieten."

Ruime bestuurlijke ervaring
Bij haar herverkiezing wordt Ilse Saris een van de langst zittende politici in Winterswijk. In 2002 kwam zij voor het eerst in de gemeenteraad, waarna ze in 2006 voor de eerste keer lijsttrekker werd. In de jaren daarna voerde ze fel oppositie tegen het college van Burgemeester en Wethouders bestaande uit Winterswijks Belang (WB), PvdA en Progressief Winterswijk. Na de verkiezingen van 2010 kwam ze voor het eerst als wethouder terecht in een coalitie met datzelfde WB en met de VVD. In 2014 werd deze coalitie voortgezet. Toen ze gemeenteraadslid was, werkte ze als ambtenaar voor diverse gemeenten, waaronder de buurgemeente Aalten. Ze was ook al stagiair van de Tweede Kamerfractie van het CDA, zodat wel gezegd kan worden dat ze inmiddels een ruime ervaring heeft in bestuurlijk Nederland.

'99,9% goede jaren'
Haar werk als wethouder voor de gemeente Winterswijk wordt alom gewaardeerd. Zo werd ze in 2016 gekozen tot beste bestuurder van een kleine gemeente. "Collega's hebben mij daarvoor genomineerd. Ik vond het een mooie opsteker." Eind vorig jaar kreeg ze nog de Mispelbloempenning van de Provinciale Statenfractie van het CDA , omdat ze zich "bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van verbinden". Saris vindt mede daarom dat haar acht wethouderjaren voor '99,9% goede jaren zijn geweest'. De éénhonderdste procent die niet beviel bestempelt ze zelfs als 'een zwarte bladzijde'. "Het gedoe over de huishoudelijke hulp zorgde voor een nare periode", zegt Saris.

Ze kijkt er niet graag op terug en wordt nog steeds boos over de onwaarheden die toen werden verteld. "Wij betaalden keurige tarieven aan de aanbieders van de huishoudelijke hulp en we hebben hierop niet bezuinigd. En de cliënten hebben altijd keuzevrijheid gehad. Ik heb altijd open gestaan voor overleg met de FNV en dat heeft ook plaatsgevonden."

Mensen een duwtje geven
"Het sociaal domein is echt goed op orde", vertelt Saris. "De klanttevredenheid is goed." Zelf was ze verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Vooraf had ze wel zorg over de overdracht van deze taken (met minder budget!) van de rijksoverheid naar de gemeenten. "Ik was er wel van overtuigd dat er bezuinigd kon worden, maar niet van de termijn waarin dit gerealiseerd moest zijn." Toch werd in Winterswijk geld overgehouden. "Dat komt omdat we op tijd op de ontwikkelingen hebben ingespeeld. Er was snel een ondersteuningsteam voor de jeugd en een sociaal team vanuit de Post, dat met de cliënten aan tafel heeft gezeten. We hebben de problemen niet te groot laten worden." Ze vindt niet dat er te veel te gemakkelijk bij de bewoners neer is gelegd. Ze heeft oog voor de mantelzorgers die het niet altijd gemakkelijk hebben. Die wil ze ondersteunen. Als ze ouder dan 60 jaar zijn en baanloos zijn wil ze die ook vrijstellen van de sollicitatieplicht, net als overigens alle baanlozen van deze leeftijd. Voor die groep kan het vrijwilligerspunt heel belangrijk zijn zodat ze een zinvolle bijdrage aan de Winterswijkse samenleving kunnen leveren. Meer aandacht zal er zijn om eenzaamheid en laaggeletterdheid tegen te gaan. "Wij willen mensen een duwtje geven." Daarvoor heeft ze een leus geleend van de IKEA: "Aandacht maakt alles mooier."

Mooie afspiegeling van de samenleving
"Een supermooie lijst", zegt Saris over de kandidatenlijst van het CDA. "Bij de eerste tien staan zes nieuwe namen. Vijf daarvan zijn beneden de 45. Het is een mooie afspiegeling van de samenleving, ook qua beroepen." Ze verwacht dan ook dat haar partij met deze mensen meer zetels zal krijgen na de verkiezingen.

Met welke partijen ze een coalitie wil vormen kan ze nog niet zeggen. Daarvoor moet eerst de verkiezingsuitslag afgewacht worden. Voor die nieuwe coalitie ziet ze nog heel veel uitdagingen. Saris noemt onderwerpen als het Streekziekenhuis, het gezondheidspark, een energiefonds voor de bewoners en een winkelcentrum dat versterkt en gastvrijer, maar ook groener moet worden. Ook wil het CDA een openbaar toilet in het centrum. Saris is een ervaren politicus. Als je haar de kans geeft noemt ze alle speerpunten op uit het verkiezingsprogramma, maar daarvoor is niet voldoende ruimte in deze krant.

Het verkiezingsprogramma van het CDA staat op www.cda.nl/gelderland/winterswijk/

Meer berichten