Gemeenteraad stemt in met dierenpension aan Grote Veldweg

Periodiek blijven overleggen met de omwonenden

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Na de behandeling in de commissie Ruimte was al duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad in zou stemmen met het nieuwe dierenpension aan de Grote Veldweg. Toch maakten de omwonenden opnieuw gebruik van het spreekrecht en probeerden zij de verschillende raadsfracties op andere gedachten te brengen. Tevergeefs. Alleen de SP en Jan Kortschot van de PvdA stemden tegen het voorstel om het bestemmingsplan voor het dierenpension te wijzigen. De andere partijen gaven wel aan met het onderwerp geworsteld te hebben, maar zeiden geen argumenten tegen het pension te hebben.

Historische vergissing?
Ellen Nijman, die namens de omwonenden insprak, zei dat het dierenpensioen het woongenot voor vele omwonenden zal "verzieken". Ze liet een geluidsfragment horen dat een indruk moest geven hoe duidelijk je geblaf van honden nog op 300 meter afstand kunt horen. Ze wees er wederom dat er geen overleg was geweest en dat de betrokkenenparagraaf niet goed was ingevuld. "Er is de verkeerde locatie gekozen. Vreemd dat hieraan wordt meegewerkt." Nijman noemde het besluit een historische vergissing. Ze drong aan op afstel en "als het echt niet anders kan" op uitstel, zodat er beter overlegd kan worden. Initiatiefnemer Ed Griffioen drong er daarentegen op aan om eindelijk een beslissing te nemen. Hij had nu lang genoeg gewacht en voldeed aan alle voorwaarden. Hij noemde het een ideale locatie. Ook vond hij dat de betrokkenenparagraaf wel goed was ingevuld. "De omwonenden zijn voldoende gehoord en hebben alle kans gehad." Hij zei wel graag in gesprek met de buurt te blijven.

Met elkaar verder
Ruth van der Meulen van Winterswijks Belang (WB) vond ook dat het dierenpension aan alle voorwaarden voldoet. "Er is geen grond het af te wijzen, ondanks de bezwaren van de buurt. Dat klinkt hard. Wij hebben begrip voor de tegenstanders." WB heeft zich ook grondig in de tegenargumenten verdiept. "Helaas voor de buren heeft dat niet tot een ander besluit geleid." Van der Meulen zei dat geen enkele buur het fijn vindt om een dierenpension of een ander bedrijf naast zich te krijgen dat overlast kan veroorzaken. "Je moet dan incasseren en met elkaar verder. Is het te technisch ingestoken? Had er beter overlegd kunnen worden? Het antwoord is ja. Toch kunnen we niet anders besluiten. Verder uitstel leidt niet tot een ander resultaat."

"Veel succes en rustige honden toegewenst"
Ook de andere raadsfracties hadden het een lastig verhaal gevonden. In grote lijnen sloten ze zich bij het verhaal van WB aan. Wim Elferdink (CDA) wenste initiatiefnemer Griffioen "veel succes en rustige honden". Hij riep op te blijven praten. Dat deden Tom van Beek (VVD) en Ubel Zuiderveld (PvdA) ook. "Sommige besluiten houden niet op bij het raadsbesluit", zei Zuiderveld en herhaalde zijn voorstel uit de commissievergadering om onder regie van de gemeente periodieke overleg te blijven voeren. Wethouder te Gronde beloofde opnieuw dat de gemeente een leidende rol zal spelen bij het gaande houden van het gesprek tussen dierenpension en de omwonenden. "Dat doen we niet één keer, maar vaker. Ik proef bij de initiatiefnemer de wil er uit te komen, al kan er denk ik niet alles van verwacht worden." De wethouder zei wel dat er een keer een moment komt om het los te laten.

Reageer als eerste
Meer berichten