Discussie over statiegeld in Aalten en Winterswijk

In Aalten motie hierover aangenomen, in Winterswijk ingetrokken

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN/WINTERSWIJK – In de gemeenteraadsvergaderingen van de afgelopen week in Aalten en Winterswijk werd nagenoeg dezelfde motie over statiegeld besproken. De motie eindigt met het verzoek aan Burgemeester en Wethouders om als gemeente aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie bestaat uit consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden en bedrijven, die pleiten voor de invoering van statiegeld op blikjes en PET-flessen. In Aalten besloot een meerderheid van de gemeenteraad om zich bij de alliantie aan te sluiten. In Winterswijk werd de motie ingetrokken, nadat wethouder Rik Gommers had voorgesteld eerst de consequenties goed uit te zoeken.

Landelijke motie
Het is niet ongebruikelijk dat er door landelijke of regionale organisaties moties worden voorbereid, die worden opgepikt door gemeenteraden. Het is een manier om een breder draagvlak te krijgen voor ideeën en er via de gemeenten druk mee uit te oefenen op de Tweede Kamer en de regering. Dat geldt ook voor de Statiegeldalliantie. Hoe meer gemeenten zich hier bij aansluiten, des te sterker is het signaal richting Den Haag. Johan Pennings van de ChristenUnie, die de motie in Aalten toelichtte, meldde dat er zich inmiddels al 72 gemeenten hadden aangesloten. Hij zei dat tachtig procent van de bevolking van zwerfvuil af wil. Belangrijk onderdeel daarvan zijn blikjes en plastic flesjes. Hiervoor statiegeld invoeren zal het zwerfafval verminderen.

Statiegeld een schijnoplossing?
De motie werd mede ondersteund door de Progressieve partij, HMV, Gemeentebelangen en de PvdA. Ook het CDA zei het hier mee eens te zijn. Gerbert Navis van de VVD ging daar tegenin. Hij wees erop dat er over het verpakkingsafval afspraken met het bedrijfsleven zijn gemaakt. Onderdeel daarvan is dat er geld beschikbaar is voor het opruimen van zwerfafval. Bij de invoering van statiegeld zal dat vervallen, zei hij. Navis noemde statiegeld een schijnoplossing. "Het aandeel van de plastic flesjes in zwerfafval is slechts drie procent. De rest van het zwerfafval moet dan nog steeds door de gemeente opgeruimd worden, maar dan zonder geld." Johan Pennings zag dat anders. Naast de plastic flesjes was er ook nog zes procent blik. "Maar het zichtvolume daarvan is veertig procent." Hij vond dat alles gedaan moet worden om het zwerfafval te verminderen. Daar hoort het statiegeld bij. Bij navraag na de vergadering bleek overigens dat het opruimen van zwerfafval betaald wordt door de burgers van Aalten via de afvalstoffenheffing. Via het bedrijfsleven is er per gemeente niet al te veel geld beschikbaar voor educatieve projecten en opruimacties. De motie werd aangenomen met de twee stemmen van de VVD tegen.

Eerst overleggen met de ROVA
Twee dagen later kwam min of meer dezelfde motie ter sprake in de gemeenteraad van Winterswijk. Daar werd die ingediend door Han Kolkman van D66 zonder steun van andere partijen. Voordat de andere partijen konden reageren vroeg wethouder Rik Gommers eerst het woord. Hij vond statiegeld een goede oplossing, maar hij wees er op dat de Statiegeldalliantie de afspraken met het bedrijfsleven, zoals vastgelegd in het verpakkingenconvenant , op scherp zet. Hij wees er ook op dat de flesjes en blikjes die nu namens de gemeente door de ROVA veel worden ingezameld de gemeente wel financieel het nodige opleveren (oftewel de afvalstoffenheffing lager maken). Het leek hem daarom verstandig eerst met de ROVA te overleggen . "Ik wil graag het statiegeld onderbrengen in het verpakkingenconvenant, maar wil dat niet eenzijdig opzeggen. Daarom wil ik graag eerst goed uitzoeken wat de consequenties zijn." D66 trok daarna de motie in. Wethouder Gerard Nijland gaf in Aalten geen advies over de motie, hoewel ook daar de ROVA betrokken is bij de afvalinzameling.

Reageer als eerste
Meer berichten