Burgercheque voor organiseren KunstOer

WINTERSWIJK – Twee keer per jaar beoordeelt de werkgroep burgercheques de aanvragen die zijn gedaan voor een financiële bijdrage. Met het toekennen van een burgercheque toont de gemeenteraad zijn waardering voor initiatieven die leiden tot de verbetering van leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat of wijk. Voor de tweede helft van 2017 zijn twee aanvragen binnen gekomen. De werkgroep stelt de raad voor 1000 euro te geven aan de Stichting Kunstprojecten Achterhoek, die met Pinksteren voor de derde keer KunstOer zal organiseren. De andere afvraag werd afgewezen.

Door Bernhard Harfsterkamp

KunstOer is een evenement waarbij op verschillende plekken in en om Winterswijk kunst kan worden bekeken op cultuurhistorisch waardevolle locaties. De organiserende stichting hoopt dat de bezoekers daardoor "op een andere manier naar bekende en vertrouwde elementen" gaan kijken. Langs de verschillende locaties is een route uitgezet. KunstOer is interessant voor jong en oud. Een aantal basisscholen zal meedoen aan een educatief project en zal de gemaakte kunstwerken tentoonstellen in het oude raadhuis. KunstOer wordt dit jaar op 19, 20 en 21 mei gehouden. De werkgroep Burgercheques vindt het een mooi initiatief. "Het is aanvullend aan het bestaande evenementenaanbod in Winterswijk en is verbindend voor de samenleving."

Jaarbudget niet uitgegeven
De werkgroep heeft ook een aanvraag van de Stichting Waddenvakanties gekregen die vanwege het 70-jarige bestaan een extra activiteit wilde organiseren tijdens de kampweken. Er kon echter geen cheque worden toegekend, omdat de aanvraag niet voldoende was onderbouwd. De burgercheques zijn heringevoerd in 2015. Jaarlijks is er 7500 euro beschikbaar. In de eerste helft van 2017 was 2250 euro toegekend, onder andere aan het Sociaal Steunpunt voor het organiseren van een mini-symposium over armoede. Daardoor was er voor het tweede deel van het jaar nog 5250 euro over. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wat te verwachten is aangezien alle raadsfracties een vertegenwoordiger hebben in de werkgroep, zal hiervan nog 1000 euro worden uitgegeven.

Meer berichten