Op de hoek Gasthuisstraat en Jeugdkerkstraat komt groen parkeren. Foto: Bernhard harfsterkamp
Op de hoek Gasthuisstraat en Jeugdkerkstraat komt groen parkeren. Foto: Bernhard harfsterkamp

Na drie jaar kunnen projecten stedelijke herverkaveling uitgevoerd worden

Bijdrage van twee miljoen euro van provincie verwacht

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Het begon drie jaar geleden met het belastingkantoor. De Rijksgebouwendienst benaderde de gemeente en zei het kantoor eventueel te willen afbreken en de grond ter beschikking te willen stellen voor andermans plannen. Hiermee was de kiem van de stedelijke herverkaveling ontstaan, 'een soort ruilverkaveling, maar dan met gebouwen', zoals Robert Lautenbach van de gemeente het noemt. Na veel praten en het bekijken van allerlei mogelijke ruildeals zijn er nu drie deelgebieden gereed voor uitvoering: de omgeving van Eucalypta en het oude raadhuis, het terrein van het belastingkantoor zelf en de omgeving van de voormalige school aan de Zonnebrink.

Eucalyptapark
De omgeving van het voormalige jongerencentrum wordt nu Eucalyptapark genoemd. Tussen enkele brede wegen is er hier sprake van versnipperd groen en parkeren. "We willen meer rust in het gebied brengen", zegt Lautenbach, "Door parkeren en groen uit elkaar te halen. De doorgaande weg wordt verlegd." Nabij het oude raadhuis wordt de situatie van 20 jaar geleden hersteld. De weg gaat bij het raadhuis weer naar links en loopt langs de oude burgemeesterswoning en de fontein naar de Jeugdkerkstraat. Het resterende deel van het Kuipers-Rietbergplein en de Balinkes worden verkeersvrij gemaakt. De Evangelische gemeente Spoorzicht zal verhuizen naar Eucalypta. Een centrale groene parkeerplaats komt op de hoek van de Gasthuisstraat en de plek waar nu het oude gymnastieklokaal ligt. Daarvoor is grond geruild met de aannemers, die op die hoek woningen wilden bouwen. Die komen nu op de plek van de voormalige Prins Willem Alexanderschool aan de Laan van Hilbelink.

Voorbeeldproject voor andere gemeenten
Om alle ontwikkelingen hier en in de andere deelgebieden mogelijk te maken zijn er zo'n zeven ruildeals tot stand gekomen. Als de gemeenteraad een positief besluit neemt over de stedelijke herverkaveling kan er subsidie bij de Provincie Gelderland aangevraagd worden. Uit het programma SteenGoed Benutten is twee miljoen euro voor de verschillende projecten gereserveerd. De provincie vindt de stedelijke herverkaveling een goed voorbeeldproject. De ontwikkelde methode kan ook in andere gemeenten toegepast worden. De ervaring leert intussen dat voordat het tot ruilen komt er wel twee jaar nodig is. De gemeente zelf draagt ook zo'n twee miljoen bij aan de uitvoering. De budgetten hiervoor komen vooral uit al gereserveerde begrotingsposten.

Cultuurkwartier
De plannen voor het deelgebied tussen Weurden, Dingstraat en Roelvinkstraat zijn nog niet uitvoeringsrijp. De gemeente wil hier een ontwikkelaar de kans geven om een plan voor dit gebied te maken. Om ongewenste ontwikkelingen aan het Weurden te voorkomen heeft de gemeente al eerder de panden van Expert en de Aldi gekocht. In afwachting van definitieve plannen worden ze nu verhuurd. Duidelijk is inmiddels wel dat er geen grote behoefte meer is aan winkels op het Weurden. Alle betrokkenen zijn het er over eens dat het kernwinkelgebied groot genoeg is. Nog meer vierkante meters winkels toevoegen heeft geen zin. Daarom wordt er gekeken of hier meer culturele functies kunnen komen. "Waar is de bibliotheek", werd tijdens bijeenkomsten over dit deelgebied gevraagd. Die heeft in het centrumgebied namelijk toegevoegde waarde, want een bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan een plek waar je boeken leent. In winkelcentra wordt die vaak gecombineerd met een horecafunctie. Ook zou er in Winterswijk nog ruimte zijn voor een bioscoop met 500 stoelen. Het Weurden zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. Ook naar de muziekschool wordt gekeken, want met dat gebouw kan misschien meer worden gedaan. Volgens Lautenbach wordt gedacht aan 'unieke concepten op het snijvlak van cultuur en winkelen'. Het is nu eerst wachten op een ontwikkelaar die interesse heeft en een plan wil maken.

Meer berichten