Spoorzicht verhuist naar Eucalpta

WINTERSWIJK - Evangeliegemeente Spoorzicht gaat zich vestigen in het voormalig jongerencentrum Eucalypta aan de Jeugdkerkstraat. De kerk ruilt haar gebouw aan de Tuunterstraat met de gemeente. Het Centraal Gymnastieklokaal wordt gesloopt. De deal wordt de komende maanden uitgewerkt.

Door Bart Kraan

De verhuizing van Spoorzicht naar Eucalypta past in het het Ruilplan Winterswijk, dat de gemeenteraad in maart vorig jaar vaststelde als leidraad voor de stedelijke herverkaveling. Het Ruilplan is de uitkomst van charettes, oftewel bijeenkomsten voor vastgoedeigenaren, investeerders, buurtbewoners en andere Winterswijkers die zich betrokken voelen. Tijdens deze bijeenkomsten werd ook een visie op het gebied rond het oude Raadhuis en Eucalpyta gemaakt. De deelnemers aan de charettes vonden dat het Eucalpytapark qua eigendom van de grond en gebruik van openbare ruimte te versnipperd was. Het Ruilplan moet onder meer de basis vormen voor de aanpak van het gebied. Onderdeel van die aanpak zijn ruildeals. De eerste deal was tussen de gemeente en de Stichting Welzijn Winterswijk (SWW). De gemeente kreeg daarbij de beschikking over Eucalpyta, terwijl de SWW eigenaar werd van de kantine van de inmiddels in FC Winterswijk opgegane voetbalvereniging vv Winterswijk. Dat gebouw, op sportpark Jaspers, is het onderkomen van BSO Kicken.

Tijdens en na die charettes maakte Spoorzicht, dat graag wil uitbreiden, kenbaar haar huidige onderkomen aan de Tuunterstraat te willen verlaten ten faveure van Eucalypta. Het Centraal Gymnastieklokaal zou volgens Spoorzicht wel moeten worden gesloopt om het voormalige jeugdcentrum meer in het zicht te laten komen. Tevens zou dan ruimte ontstaan voor een parkeerterrein. Tegelijkertijd meldde Michiel van der Vaart van de nieuwe brouwerij Wentersch echter interesse te hebben in het Centraal Gymnastieklokaal.

De gemeente vond niet dat de brouwerij en Spoorzicht dicht bij elkaar konden worden gevestigd. Ze was bang voor een te hoge parkeerdruk. Uiteindelijk koos de gemeente voor Spoorzicht aan de Jeugdkerkstraat omdat een kerk volgens haar beter past in de 'luwe parkzone' die het gebied ten westen van het winkelcentrum volgens de Structuurvisie moet zijn. Volgens de gemeente zullen vooral inwoners van Winterswijk het kerkgenootschap bezoeken. En Spoorzicht wil meer dan alleen kerk zijn, ze wil ook mensen weer 'op het rechte pad' krijgen. De gemeente vindt dat daarbij een voor iedereen goed bereikbare plek midden in Winterswijk past. Een brouwerij hoort volgens de gemeente meer in het winkelcentrum van Winterswijk thuis. Ook omdat Van der Vaart in zijn onderkomen niet alleen wil brouwen, maar er ook een winkel wil vestigen en liefhebbers van speciaalbier de gelegenheid wil geven om zijn bieren ter plekke te proeven. Tevens heeft hij volgens de gemeente aangegeven meer uitgebreide horeca in de toekomst niet uit te sluiten.

Van der Vaart heeft in de oude garage op de hoek Groenloseweg-Javastraat al een alternatieve locatie gevonden. Dat gebouw had hij al op het oog toen nog niet bekend was dat hij zijn brouwerij niet in het Centraal Gymnastieklokaal mocht vestigen. Dit omdat het schoonmaken van zijn beoogde locatie en de bestemmingsplanprocedure volgens hem wel eens de nodige tijd in beslag zouden kunnen nemen en hij heel graag met zijn brouwerij wilde beginnen. Van der Vaart ziet de oude garage echter als een tijdelijke oplossing en wil op termijn graag naar een andere plek. De gemeente heeft al met hem de plek ter hoogte van de voormalige Aldi en Expert aan het Weurden besproken. Van der Vaart zoekt zelf ook nog naar alternatieven.

De ruildeal tussen gemeente en Spoorzicht voorziet in sloop van het Centraal Gymnastieklokaal. Op die plek komt dan een parkeerterrein, dat ook de gemeente goed kan gebruiken. Als meer automobilisten kunnen parkeren aan de Jeugdkerkstraat, kan een aantal parkeerplaatsen rond het Raadhuis en De Post vervallen.
Wat er met het huidige onderkomen van Spoorzicht aan de Tuunterstaat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Onderzocht wordt of het pand kan worden meegenomen in de ontwikkeling van plannen voor de voormalige locatie van de Welkoop aan de Landbouwstraat. Een andere mogelijkheid is het gebouw apart te verkopen.
 

Meer berichten