Wim van der Hoorn en en de TSN'ers, eerder tijdens hun protest in het gemeentekantoor. Foto: PR
Wim van der Hoorn en en de TSN'ers, eerder tijdens hun protest in het gemeentekantoor. Foto: PR

Koers van wethouder Saris krijgt steun in kwestie huishoudelijke hulp

Inspanning verplicht, geen resultaat verplicht

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – In de raadsvergadering van februari werd de koers die de gemeente Winterswijk, Aalten en Oost Gelre had gekozen al gesteund. Dat betekent dat de huishoudelijke hulp, die tot 26 april wordt verzorgd door medewerkers van het op 16 maart failliet verklaarde TSN, overgenomen wordt door de vijf andere verzorgers van de hulp die momenteel in Winterswijk actief zijn. Na de raadsvergadering hebben de medewerkers van TSN samen met de FNV en SP allerlei acties gevoerd. Zij eisten van de drie gemeenten dat zij de huishoudelijke hulp kunnen blijven uitvoeren en dat ze dat voor dezelfde cliënten kunnen doen. Wethouder Ilse Saris kan dit niet garanderen. Daarom zijn de thuismedewerksters van TSN inmiddels in staking gegaan. In de commissie Samenleving bleek dat de meerderheid van de raad de wethouder steunt.

Menselijke maat
In de commissievergadering werd een laatste poging gedaan om de raadsleden op andere gedachten te brengen. Saskia Heinen, een van de TSN-medewerkers, zei dat er een goede oplossing was. Buurtzorg zou de huishoudelijke hulp één op één kunnen overnemen. De arbeidsvoorwaarden blijven gelijk en de vaste koppels van hulp en cliënt blijven in stand. "Het geld kan geen probleem zijn", zei ze. Ze wees op afspraken die staatssecretaris Van Rijn hierover met de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft gemaakt. "Ik begrijp niets van de wethouder." Ze vertelde over boze en verdrietige cliënten, die geen andere hulp willen of zelfs bang zijn de hulp helemaal te verliezen. "Waar is de menselijke maat? Wat is de menselijke maat van de raad? Wat gebeurt er als de volgende aanbieder omvalt? De oplossing ligt klaar. U hoeft alleen maar ja te zeggen."

Niet aan de wet houden
Mandy Wijngaarden, die thuismedewerkster bij ZorgCompas is, was niet blij dat zij binnenkort misschien werk van haar collega's van TSN moet overnemen. Ze vond dit 'besmet werk'. "Maar ik moet wel, want anders verlies ik mijn baan." Ze wees erop dat de WMO-raad eveneens heeft aangedrongen om de koppels in stand te laten. "Door de acties zijn de bezuinigingen teruggedraaid. Het roer kan dus om." Ellen de Leeuw, die namens de FNV sprak, lichtte de wet toe. Ze zei dat de raadsleden er niets van snappen, want de wet is duidelijk. Ze citeerde artikelen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaruit zou blijken dat de medewerkers van TSN hun baan zouden moeten behouden bij een andere zorgaanbieder. "Het kan niet zo zijn dat de zorgmedewerkers niet overgaan. Waarom doet de gemeente zo zijn best om zich niet aan de wet te houden?" Ze wees tot slot op een brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer over het faillissement van TSN, waarin hij zegt dat de relatie cliënt – verzorger waar mogelijk in stand moet blijven.

Geen verplichting bij faillissement
Wethouder Ilse Saris legde daarna geduldig en uitgebreid uit waarom gekozen was om de huishoudelijke hulp onder te brengen bij de andere vijf zorgaanbieders. Eerst was er wel de bereidheid om met Buurtzorg in zee te gaan, maar deze zorgaanbieder wilde extra geld van de gemeenten. Dat was onacceptabel. "Daarna zijn we medio januari in overleg gegaan met de bestaande aanbieders. Als die de zorg niet kunnen aanbieden, dan was een andere aanbieder in beeld gekomen. Maar ze zeiden het te kunnen." Saris wees erop dat de artikelen in de WMO die De Leeuw citeerde geschreven zijn voor aanbestedingen. De gemeente moet er dan voor zorgen dat een winnende partij de medewerkers van de verliezende partij overneemt. "Bij een faillissement is er geen verplichting." De motie hierover bij de behandeling van de WMO in de Tweede Kamer is zelfs verworpen. Voor de gemeente is de zorgcontinuïteit het belangrijkste. Die is gegarandeerd want de 256 klanten van TSN behouden de huishoudelijke hulp. Er is hierover al een raamovereenkomst met de aanbieders tot eind 2017. Saris zei de werkgelegenheid wel belangrijk te vinden. Daarom zal ze er bij de vijf aanbieders op aan blijven dringen, dat ze zoveel mogelijk TSN-medewerkers overnemen. "We hebben een inspanningsplicht, geen resultaatverplichting."

Zorgaanbieders verantwoordelijk
De 256 inwoners die huishoudelijke hulp kregen van TSN hebben allemaal een brief gekregen met een voorstel. Daarin is telkens een andere aanbieder voorgesteld. Een geheel vrije keuze is niet mogelijk, omdat het werk verdeeld wordt over de vijf andere aanbieders. "Er zijn 123 reacties van mensen die een andere zorgaanbieder wensen. Die worden allemaal telefonisch benaderd. De klant kiest de aanbieder. Die kan er voor kiezen dat de koppels in stand blijven. Wel of niet medewerkers van TSN aannemen is aan de zorgaanbieders. De gemeente gaat daar niet over" Saris weersprak geruchten dat er gedreigd was dat TSN-klanten hun zorgindicatie verliezen. "Iedereen behoudt de hulp in 2016 en 2017." Pas daarna is er nieuw beleid en een nieuwe aanbesteding.

Geraakt door opmerkingen
Saris toonde zich wel geraakt door alles wat ook over haar was gezegd. Ze had begrip voor de medewerkers die voor hun baan vechten, maar ze had geen begrip voor onjuiste informatie. Dat cliënten boos en onzeker worden, is volgens haar de gemeente niet te verwijten. "Wij veroorzaken de onrust niet." Allerlei tendentieuze berichten had heeft ze onfatsoenlijk en respectloos gevonden. "Ik pas er voor om mij voor van alles uit te laten maken." De commissie Samenleving steunde de wethouder in meerderheid. Henk-Jan Tannemaat van Winterswijks Belang reageerde kort en krachtig. "Ik wens niet meer te reageren op de insprekers. Jammer dat ze zich laten misbruiken door de FNV. De wethouder heeft het uitstekend verwoord. Wij staan 100% achter het College."

'Vreemd dat wij de schuld krijgen'
Elvira Schepers (Pvda) wees erop dat de cliënten vaak een hechte band hebben met hun hulp. "Daarom is het in stand houden van de koppels belangrijk. Niet in zee gaan met Buurtzorg is voor ons geen punt. Wat betreft het in stand houden van de koppels begrijp ik de onwelwillende houding niet." Frank Roerdinkholder (VVD) noemde de situatie slecht. "Slecht voor medewerkers en cliënten. Maar zorgwerkgevers gaan over de medewerkers. Niet de gemeente." Hoewel hij begrip had voor de acties van de TSN'ers, vond hij het slecht dat cliënten hierbij betrokken worden. "Vreemd dat wij de schuld krijgen, want wij betalen niet te weinig." Ineke Domhof van de SP had niet meer veel toe te voegen. Ze benadrukt alleen de arbeidsvoorwaarden en het 'zoveel mogelijk' in stand houden van de koppeltjes belangrijk te vinden. Geen felle taal meer, zoals door diverse SP'ers tijdens de acties was geuit. Overigens krijgt die discussie nog wel een staartje in de komende raadsvergadering. De raadsfracties gaan dan de SP aanspreken over hun acties en de opmerkingen als 'ondemocratisch' en 'fascistisch' die daarbij zijn gemaakt. De andere fracties willen dat de SP hier in het openbaar in de raadsvergadering verontschuldigingen voor aanbiedt.

Meer berichten