Omgaan met getraumatiseerde kinderen

Algemeen

ACHTERHOEK - Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek organiseert op 22 maart een vervolg op het thema van 29 september. Die avond heeft Wilma Koopman in de gemeente Bronkhorst pleegouders voorzien van informatie rondom kinderen met een trauma. Waardoor ontstaat een trauma? Welke delen van de hersenen worden hierdoor geprikkeld? Hoe uit een kind zich na het oplopen van een trauma? Welke signalen zendt het dan uit?

Wilma gaat hier 22 maart in Winterswijk op door. Nu wordt echter bekeken op welke manier pleegouders om kunnen gaan met getraumatiseerde kinderen. Deze kinderen reageren vaak anders dan niet-getraumatiseerde kinderen, maar er vinden ook leeftijdsgebonden processen plaats. Denk hierbij aan de peuterpubertijd, maar ook aan de gewone pubertijd. Wat hoort dan bij het trauma en wat hoort bij de normale ontwikkeling? Vaak is die scheiding niet duidelijk.
Tijdens deze thema-avond wordt er gekeken op welke wijze deze kinderen het beste benaderd kunnen worden. Wat moet je als pleegouders weten om te zorgen dat dit gedrag niet erger wordt? Maar ook: hoe kun je er voor zorgen dat jijzelf en de rest van je gezin niet gebukt gaat onder het trauma van je pleegkind?

Opgave graag voor 16 maart via info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl of 0543-475084 of 0545-261557

De bijeenkomst op dinsdag 22 maart duurt van 19.45 tot 22.00 uur en vindt plaats in het Gemeentekantoor Winterswijk (achteringang/leveranciersingang) aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Een vrijwillige bijdrage, om de onkosten te dekken, is welkom. De overige thema-avonden in 2016 zijn, onder voorbehoud, gepland op 14 juni, 20 september en 22 november.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk